Trond Ellingsbø fortsetter som leder i Oppland Bondelag

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesleder Trond Ellingsbø er motivert til å gå på et nytt viktig arbeidsår for Oppland Bondelag. Han har stor støtte i fylket og foreslås gjenvalgt av valgkomiteen. Med seg får han tre nye inn i styret, og alle er eller har vært lokallagsledere.

Det blir stor utskifting i fylkesstyret i år. Men vi er ikke bekymret, sier valgkomiteens leder Gjermund Lyshaug. Kandidatene, både til de to faste styreplassene og til 1. vara som møter fast i styret har god lokallagsballast. Ikke nok med det; på 2. varaplass foreslås et konsernstyremedlem i Tine.

Teksten fortsetter under bildet.

 

Valgkomiteen er ved godt mot. F.v. Gjermund Lyshaug, Ellen Marie Gjeilo (vara for Anne Evensen Torsgård som ikke hadde anledning til å møte denne dagen), Inger Johanne Kjorstad, Stein Rønjus Hålien og Bjørnhild Kihle.

Glad for at grøntmiljøet fortsatt er inne i styret

Tidligere leder i Østre Toten Bondelag, Bjørnhild Kihle er foreslått som ny representant for Gjøvik-Toten-regionen. Det har vært viktig for valgkomiteen å finne en representant for grønt-miljøet i Oppland etter at Mikkel Bakkegard takket nei til gjenvalg. Bjørnhild produserer potet, såfrø og såkorn. I tillegg til Bondelaget, har hun hatt tillitsverv i blant annet Hoff SA og Mat fra Toten. Hun kom inn i valgkomiteen i Oppland Bondelag ved forrige årsmøte, men fratrådde da hun ble forespurt om å gå inn i styret. Vara til valgkomiteen, Alf Bernhard Ouren, gikk inn i sluttfasen for valgkomitearbeidet. Av samme grunn blir det valg på nytt valgkomitemedlem fra Gjøvik-Toten for ett år. Valgkomiteens forslag her er Mikkel Bakkegard.

Produsenter med ku og sau inne fra Gausdal og Biri

Anders Hole Fyksen fra Gausdal er foreslått som ny representant for Sør-Gudbrandsdalen. Han sitter nå som leder i Gausdal Bondelag og har gjort det siden 2012. Han har også vært medlem og nestleder i Oppland Bondelags valgkomite. Anders er mjølke- og kjøttprodusent i Gausdal, og har også en bakgrunn som avløser, traktorselger og Imek-selger før han tok over garden Hågå. Han går inn i styret etter Per Heringstad som takket nei til gjenvalg etter at han ble valgt inn i konsernstyret i Nortura.

Anders satt i Oppland Bondelags valgkomite sammen med Kristina Hegge fra Biri. Hun er nå innstillt som 1. vara i Oppland Bondelags styret, og vil med det møte fast i styret. Også Kristina har lang fartstid som lokallagsleder, men ga seg som leder i Biri Bondelag i fjor. Nå er hun inne i en hektisk byggeperiode. Nytt sauefjøs er under oppføring, og målet er 200-250 vinterfora sau.

Høy kompetanse i vararekka

Videre på varamedlemsrekka finner vi Helga Thorvik Ulven som sitter som konsernstyremedlem i Tine. Hun har gått gradene i Tine fra produsentlaget i Vestre Slidre gjennom Rådet i Tine Øst og leder i regionstyret. Hun har vært medlem av konsernstyret i Tine SA siden 2009. Gjennom Tine-vervet har hun besøkt Oppland Bondelags fylkesmøter flere ganger. Hun har også vært nestleder i Vestre Slidre Bondelag, og er nå innstilt som 2. vara.

Jon Finborud fra Øyer-Tretten sitter nå som 3. vara og er innstilt til gjenvalg i dette vervet. Jon er svineprodusent og har blant annet vært leder i Norsvin Oppland.

Jon Lerhol fra Vang og Jane Dahl Sogn fra Jevnaker er ikke på valg. Jon Lerhol er foreslått gjenvalgt som nestleder.

 

Innstillingen er enstemmig. Valget blir gjennomført på årsmøtet i Oppland Bondelag 15.-16. mars.

Kontaktperson: Gjermund Lyshaug, tlf 97687598, e-post: glyshaug@hotmail.com

 

 

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere