Trenger vi samvirke lenger?

Av Astrid Simengård,
 • Tips en venn om denne siden

Mandag 14. januar blir det åpent møte der det blir fokus på nettopp dette spørsmålet. Møtet arrangeres av eierne i de ulike samvirkeorganisasjonene i Sør-Gudbrandsdalen.

Alene eller med i et fellesskap?  Hva betyr samvirke for deg?

Åpent møte på Veimuseet 14. januar kl. 19.00

2012 var FN sitt Samvirkeår, og det er satt fokus på hvor viktig samvirke er som organisasjonsform. Et økende antall bedrifter har valgt samvirke som foretaksform. Samvirke blir også sett på som et viktig virkemiddel for å bekjempe fattigdom og for matsikkerheten. To uker ut i nytt år ønsker vi å sette samvirke på dagsorden i mer lokal betydning.

Ta med deg venner og familie til en viktig og hyggelig kveld, hvor mat, arbeidsplasser og nærmiljøet ditt vil bli diskutert med samvirke-øyne. 

 

Samvirke før, nå og i morgen - Ei ny tid – trenger vi fortsatt samvirke?

 • v/Einar Enger, styreleder i Felleskjøpet

 

 

 

Samvirke i helsesektoren

 • Hvorfor valgte vi samvirke som foretaksform?
 • v/Martin Herneblad-Due, daglig leder i NEMUS (NErve MUskel og Skjelett)
 •  NEMUS fikk samvirkeprisen i 2012

 

 

Turisme og kommuneutvikling

 •  Hva betyr det å ha en samlet bondenæring for oss?
 • v/Sveinar Kildal, rådmann i Øyer Kommune

 

 

 

Samvirke og matmakt

 •  v/Grete Sjurgard
 • medlem av det Regjeringsoppnevnte matmaktutvalget
 • Grete skal også lose oss gjennom kveldens innledninger og diskusjoner

 

 

Samvirke og lokale arbeidsplasser

 • v/Erik Isum
 • meierisjef Tine Tretten

 

 

 Det blir servering midt i møtet – velkommen!

Arrangør: Eiere av Tine, Nortura, Felleskjøpet og Mjøsen Skog i Sør-Gudbrandsdalen

 

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere