Trenger vi lettere tilgang til kunnskap på nettet?

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Oppland Bondelag er med i et forprosjekt som skal finne ut om du har behov for lettere tilgang til kunnskap på nettet. I disse dager kan du være en av dem som får et spørreskjema på e-post.

I en travel hverdag er det mange som sliter med å skaffe seg oversikt over nyttig fagkunnskap og informasjon på nettet. Bøndene er intet unntak! Landbrukets organisasjoner i Hedmark og Oppland kjører nå et forprosjekt som vil se på løsninger som kan gjøre det enklere å finne og ta i bruk kunnskap og teknologi som er relevant for innlandsbonden. Bak dette initiativet står Oppland Bondelag, Hedmark Bondelag, Oppland Bonde- og småbrukarlag, Tine, Nortura, Felleskjøpet og Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs).

For å få svar på hvordan dette bør gjøres, går de nå ut med en spørreundersøkelse til alle bønder for å kartlegge nettbruk og ønsker om informasjon.

Alle bønder som er medlem eller kunde/leverandør hos en av organisasjonene vil få tilsendt et spørreskjema på e-post i løpet av de nærmeste dagene. Svarene skal gi en pekepinn på om det er ønske om en nettjeneste som gir bedre oversikt, -et «veikart» til kunnskap på nett. Resultatene fra undersøkelsen vil også benyttes for å kartlegge hva slags verktøy/teknologi som er mest aktuell, og til å gjøre organisasjonene bedre i å tilpasse kommunikasjon og nettjenester til bondens behov.

Landbruket er ei næring som ligger langt framme i å ta i bruk ny forskning. Mye kunnskap ligger ute på nettet, men det er ikke alt som er like enkelt å finne. Det er ikke sikkert at det er en ny portal som er løsningen. Vi må finne ut hva bonden ønsker i framtida, og se framover på nye tenkiske løsninger, sier prosjektgruppa.

Forprosjektet er finansiert av Fylkeskommunene og Fylkesmannens landbruksavdeling i Oppland og Hedmark. Skogkurs har prosjektledelsen for forprosjektet.

Opprinnelsen til dette arbeidet er Oppland Fylkeskommunes satsning på «RULL», Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket. Første runde med RULL ble fullført i 2012. En videreføring – nå kalt RULL 2 – er igangsatt med fokus på økt kompetanse for økt verdiskaping og attraktive arbeidsplasser. Slagordet er «Dyrk kunnskap – kunnskap er lønnsomt!». I denne delen av arbeidet er også Hedmark invitert med, slik at det er et felles Innlands-initiativ.

Styringsgruppa for forprosjektet. (Fotograf: Jon Eivind Vollen, Skogkurs). Bak fra venstre: Øystein Havrevoll, Nortura. Annette Jørstad, Oppland bonde- og småbrukarlag. 2. rekke, fra venstre: Sjur Haanshus, Skogkurs, Margrete Nøkleby, Hedmark Bondelag. Eva Skagestad, Skogkurs (prosjektleder). Foran: Astrid Simengård, Oppland Bondelag. Tom Arild Fredriksen, Tine. Jan Selbek, Felleskjøpet.

 

For spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Eva Chr. Skagestad på Skogbrukets Kursinstitutt, telefon 97 17 44 57 eller e-post: es@skogkurs.no

 

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere