Trenger vi lettere tilgang til kunnskap på nettet?

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Oppland Bondelag er med i et forprosjekt som skal finne ut om du har behov for lettere tilgang til kunnskap på nettet. I disse dager kan du være en av dem som får et spørreskjema på e-post.

I en travel hverdag er det mange som sliter med å skaffe seg oversikt over nyttig fagkunnskap og informasjon på nettet. Bøndene er intet unntak! Landbrukets organisasjoner i Hedmark og Oppland kjører nå et forprosjekt som vil se på løsninger som kan gjøre det enklere å finne og ta i bruk kunnskap og teknologi som er relevant for innlandsbonden. Bak dette initiativet står Oppland Bondelag, Hedmark Bondelag, Oppland Bonde- og småbrukarlag, Tine, Nortura, Felleskjøpet og Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs).

For å få svar på hvordan dette bør gjøres, går de nå ut med en spørreundersøkelse til alle bønder for å kartlegge nettbruk og ønsker om informasjon.

Alle bønder som er medlem eller kunde/leverandør hos en av organisasjonene vil få tilsendt et spørreskjema på e-post i løpet av de nærmeste dagene. Svarene skal gi en pekepinn på om det er ønske om en nettjeneste som gir bedre oversikt, -et «veikart» til kunnskap på nett. Resultatene fra undersøkelsen vil også benyttes for å kartlegge hva slags verktøy/teknologi som er mest aktuell, og til å gjøre organisasjonene bedre i å tilpasse kommunikasjon og nettjenester til bondens behov.

Landbruket er ei næring som ligger langt framme i å ta i bruk ny forskning. Mye kunnskap ligger ute på nettet, men det er ikke alt som er like enkelt å finne. Det er ikke sikkert at det er en ny portal som er løsningen. Vi må finne ut hva bonden ønsker i framtida, og se framover på nye tenkiske løsninger, sier prosjektgruppa.

Forprosjektet er finansiert av Fylkeskommunene og Fylkesmannens landbruksavdeling i Oppland og Hedmark. Skogkurs har prosjektledelsen for forprosjektet.

Opprinnelsen til dette arbeidet er Oppland Fylkeskommunes satsning på «RULL», Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket. Første runde med RULL ble fullført i 2012. En videreføring – nå kalt RULL 2 – er igangsatt med fokus på økt kompetanse for økt verdiskaping og attraktive arbeidsplasser. Slagordet er «Dyrk kunnskap – kunnskap er lønnsomt!». I denne delen av arbeidet er også Hedmark invitert med, slik at det er et felles Innlands-initiativ.

Styringsgruppa for forprosjektet. (Fotograf: Jon Eivind Vollen, Skogkurs). Bak fra venstre: Øystein Havrevoll, Nortura. Annette Jørstad, Oppland bonde- og småbrukarlag. 2. rekke, fra venstre: Sjur Haanshus, Skogkurs, Margrete Nøkleby, Hedmark Bondelag. Eva Skagestad, Skogkurs (prosjektleder). Foran: Astrid Simengård, Oppland Bondelag. Tom Arild Fredriksen, Tine. Jan Selbek, Felleskjøpet.

 

For spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Eva Chr. Skagestad på Skogbrukets Kursinstitutt, telefon 97 17 44 57 eller e-post: es@skogkurs.no

 

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere