Trender i landbruket

Av Tåle Willerud,
  • Tips en venn om denne siden

Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag er i år med på årsmøtet i Oppland Bondelag. Han holdt i dag en interessant innledning på landbrukets situasjon i dagens samfunn, med syn på både nasjonale og internasjonale trender.

Befolkningen, både i Norge og verden for øvrig er i vekst. Bare i Norge ligger befolkningsveksten an til å bli ca 1 % pr år de neste 10 år. Dette vil gi økt etterspørsel etter matvarer. Den samme trenden på etterspørsel etter mat vil vi også se på det internasjonale markedet for å møte befolkningsveksten. I tillegg til dette ser vi at klimaet er i endring, både her hos oss og andre steder i verden, noe som kan gi oss både utfordringer og goder.

Matvareprisene på verdensmarkedet er også i endring. I 2008 var kornprisene på verdensmarkedet på høyde med norske priser, dette er en uvant situasjon for oss. Prisene har gått noe ned, men er fortsatt relativt høye, og flere spår at matvareprisene fortsatt vil være høye i årene fremmover. I dag blir 40 % av USA sin maisavling brukt til produksjon av bioetanol. Dette sier oss at matvareprisene også er tett mot oljeprisen i på verdensmarkedet.

Skal vi klare å produsere mat til hele verdens økende befolkning er vi avhengig av de små produsentene rundt i verden, de store matgigantene klarer ikke å sikre dette markedet alene. Det er fortsatt slik at 90 % av verdens matvareproduksjon aldri krysser landegrensene, noe som sier at lokal produksjon er viktig for matvaresikkerheten.

Forståelsen for behovet av norsk landbruk har aldri vært større. Statusen hos folk flest for å produsere mat er økende og denne holdningen må vi ta vare på og bruke for alt det er verdt. Grunnlaget for å støtte opp om landbruket ligger i størst grad i matvaresikkerhet, og trygg og sikker mat.

Få næringer i Norge kan vise til en tilsvarende produktivitetsøkning som den landbruket har hatt de siste årene. Dette har dessverre ikke gitt seg utslag i inntekstkurven til bøndene. Denne effektivitetsøkningen må komme landbruket til nytte. Kornarealet er redusert med 18 % (640 000 daa) siden toppen i 1991 og importen er doblet i løpet av de 10 siste årene. Vi må arbeide for passe på at vi ikke mister for mye av markedsandelene vi har på både fôr og matkorn, derfor må det arbeides for å holde kornarealet oppe. Importvernet er bærebjelken i Norsk landbrukspolitikk. Import av brød og bakevarer (som RÅK varer) er en av de store utfordringene både for landbruket og bakerinæringa og denne importen øker raskt. Generelt må vi jobbe for å utnytte handlingsrommet innenfor WTO avtalen og komme over på prosent toll på flere produkter.

Prosessen med landbruksmeldinga går videre og det er viktig for oss å stå løpet ut for å prøve å få med de viktigste innvendingene vi har hatt inn i meldinga. Meldinga skal nå behandles i næringskomiteen og skal deretter videre til stortinget, da er det viktig at regjeringen kan klare å få med flere partier for å få større tyngde bak meldinga. Den første testen for meldinga blir jordbruksoppgjøret 2012. Der får vi se hvor mye den er verdt i det politiske arbeidet. Jordbruksforhandlingene 2012 blir antakelig ikke enklere enn vanlig. Vi må arbeide hardt for å utnytte den politiske viljen så mye som mulig. Hoveddiskusjonen er ikke mellom bondelaget og bonde og småbrukarlaget, men ut mot politikerne som skal være ned å bestemme. Sigbjørn Johnsen sin ledestjerne er å spare i gode tider. Dette er i utgangspunktet riktig, men det er i også i gode tider man har mulighet til å utligne forskjellene og å bygge opp under den norske modellen.

Presentasjonen til Per Skorge kan du se her

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere