Trender i landbruket

Av Tåle Willerud,
  • Tips en venn om denne siden

Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag er i år med på årsmøtet i Oppland Bondelag. Han holdt i dag en interessant innledning på landbrukets situasjon i dagens samfunn, med syn på både nasjonale og internasjonale trender.

Befolkningen, både i Norge og verden for øvrig er i vekst. Bare i Norge ligger befolkningsveksten an til å bli ca 1 % pr år de neste 10 år. Dette vil gi økt etterspørsel etter matvarer. Den samme trenden på etterspørsel etter mat vil vi også se på det internasjonale markedet for å møte befolkningsveksten. I tillegg til dette ser vi at klimaet er i endring, både her hos oss og andre steder i verden, noe som kan gi oss både utfordringer og goder.

Matvareprisene på verdensmarkedet er også i endring. I 2008 var kornprisene på verdensmarkedet på høyde med norske priser, dette er en uvant situasjon for oss. Prisene har gått noe ned, men er fortsatt relativt høye, og flere spår at matvareprisene fortsatt vil være høye i årene fremmover. I dag blir 40 % av USA sin maisavling brukt til produksjon av bioetanol. Dette sier oss at matvareprisene også er tett mot oljeprisen i på verdensmarkedet.

Skal vi klare å produsere mat til hele verdens økende befolkning er vi avhengig av de små produsentene rundt i verden, de store matgigantene klarer ikke å sikre dette markedet alene. Det er fortsatt slik at 90 % av verdens matvareproduksjon aldri krysser landegrensene, noe som sier at lokal produksjon er viktig for matvaresikkerheten.

Forståelsen for behovet av norsk landbruk har aldri vært større. Statusen hos folk flest for å produsere mat er økende og denne holdningen må vi ta vare på og bruke for alt det er verdt. Grunnlaget for å støtte opp om landbruket ligger i størst grad i matvaresikkerhet, og trygg og sikker mat.

Få næringer i Norge kan vise til en tilsvarende produktivitetsøkning som den landbruket har hatt de siste årene. Dette har dessverre ikke gitt seg utslag i inntekstkurven til bøndene. Denne effektivitetsøkningen må komme landbruket til nytte. Kornarealet er redusert med 18 % (640 000 daa) siden toppen i 1991 og importen er doblet i løpet av de 10 siste årene. Vi må arbeide for passe på at vi ikke mister for mye av markedsandelene vi har på både fôr og matkorn, derfor må det arbeides for å holde kornarealet oppe. Importvernet er bærebjelken i Norsk landbrukspolitikk. Import av brød og bakevarer (som RÅK varer) er en av de store utfordringene både for landbruket og bakerinæringa og denne importen øker raskt. Generelt må vi jobbe for å utnytte handlingsrommet innenfor WTO avtalen og komme over på prosent toll på flere produkter.

Prosessen med landbruksmeldinga går videre og det er viktig for oss å stå løpet ut for å prøve å få med de viktigste innvendingene vi har hatt inn i meldinga. Meldinga skal nå behandles i næringskomiteen og skal deretter videre til stortinget, da er det viktig at regjeringen kan klare å få med flere partier for å få større tyngde bak meldinga. Den første testen for meldinga blir jordbruksoppgjøret 2012. Der får vi se hvor mye den er verdt i det politiske arbeidet. Jordbruksforhandlingene 2012 blir antakelig ikke enklere enn vanlig. Vi må arbeide hardt for å utnytte den politiske viljen så mye som mulig. Hoveddiskusjonen er ikke mellom bondelaget og bonde og småbrukarlaget, men ut mot politikerne som skal være ned å bestemme. Sigbjørn Johnsen sin ledestjerne er å spare i gode tider. Dette er i utgangspunktet riktig, men det er i også i gode tider man har mulighet til å utligne forskjellene og å bygge opp under den norske modellen.

Presentasjonen til Per Skorge kan du se her

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere