Tre fylkesbondelag samarbeider om rovviltforvaltning

Publisert 15.02.2018
  • Tips en venn om denne siden

Deltakere på fellesmøtet i Trondheim 13. februar: Odd Bjarne Bjørdal (styremedlem Møre og Romsdal), Berit J Sølberg (rådgiver Sør-Trøndelag), Atle Frantzen (førstekonsulent Møre og Romsdal), Frank Røym (nestleder Sør-Trøndelag), Kristoffer Moan (styremedlem Nord-Trøndelag) og Leif Hjulstad (rådgiver Nord-Trøndelag)

De tre fylkesbondelagene i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag skal arbeide tettere og sammen for en fornuftig rovviltforvaltning. Det er konklusjonen etter fellesmøtet i Trondheim 13. februar.

Fra Møre og Romsdal Bondelag deltok styremedlem Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta og førstekonsulent Atle Frantzen ved fylkeskontoret. Også de to andre fylkesbondelagene møtte med rovviltansvarlige i fylkesstyret og ved fylkeskontoret. Utgangspunktet for møtet på Bondelagskontoret i Trondheim var å drøfte en prioritert liste over hva en skal ta tak i, hvordan og hvem som har hovedansvaret for å drive arbeidet framover, arbeid med beredskap ved rovdyrangrep og arbeidet med jervesone i Sør-Norge, og bestandsmål bjørn.

Norge er delt opp i åtte forvaltningsregioner for rovvilt. Hver region har sin regionale rovviltnemnd som har et hovedansvar for forvaltningen av rovvilt innenfor sin region. Møre og Romsdal er del av forvaltningsregion 6 Midt-Norge sammen med Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Fellesmøtet mellom fylkesbondelagene i Midt-Norge om arbeidet med rovviltforvaltning og beitebruk mener rovdyr skal ha en plass i norsk natur, men en må også ta vare på beitebrukerne og derfor jobbe for å komme fram til en fornuftig forvaltning av rovdyrene. Og alle tre fylkesbondelagene er enige om felles satsingsområder og fokusområder for å sette inn trøkket.

De tre fokusområdene som ble valgt ut på møtet var å arbeide for å redusere bestandsmålet på brunbjørn i rovviltregion 6 fra 3 til 2 ynglinger, forvaltning av jerv og forvaltning av ørn. Disse tre områdene er arbeid som skal gjøres over tid og som de har et ønske skal få effekt på lang sikt.

På kort sikt er bondelagene nå på allerten for å få satt inn tiltak for å redusere skadeproblematikk når det gjelder rovdyr og beitedyr foran denne beitesesongen. Uttak av bjørn som har gått i hi utenfor bjørnesonen ønsker de tas ut nå til våren.

Møtet ønsker også å sikre beitebrukerne en god beredskap ved rovdyrangrep slik at beitebrukerne blir godt ivaretatt.

Fellesmøtet ønsker også forskning på hva som skjer med folk og bygdesamfunn når områder er utsatt for rovdyrangrep, både tilfeller nå og da, og store tap av husdyr over tid. Effektiv skadefelling er også et område som er satt på arbeidsplanen.

Det var en motivert gjeng som forlot møtet i stor visshet om at sammen er en enda sterkere.

- Bøndene står ikke med lua i handa

- Bøndene står ikke med lua i handa, skriver fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen i et leserinnlegg som sto på trykk i Nationen i går.

Møre og Romsdal ble matjordversting i 2017

Møre og Romsdal topper verstinglista over omdisponering av dyrka matjord. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at fylket omdisponerte hele 734 dekar dyrka mark til formål som vei og bolig i 2017.

Aktive møringer på Bondetinget

En aktiv delegasjon fra Møre og Romsdal deltok på ”Bondetinget” på LIllehammer 6. og 7. juni sammen med 300 andre delegater og gjester, deriblant landbruksminister Jon Georg Dale fra Volda. Arne Magnus Aasen, Tingvoll, ble gjenvalgt til styret i Norges Bondelag. Audun Skjervøy, Norddal, ble ny 3. varamedlem til styret.

- Strir mot sunn fornuft

- Dette strir mot sunn fornuft og mot Stortinget sine mål i landbrukspolitikken når ein bonde som får klimaråd på garden vil oppnå framgang i klimaarbeidet ved å auke avdråtten, auke kraftforandelen, kutte beitebruken og særleg utmarksbeite. Og aller mest ved å kutte ut heile kua.

Fremmedstoffer på avveier kan ende opp i maten

- Fremmedstoffer på avveier absorberes i næringskjedene og kan fort ende opp i maten som produseres i nærområdene, skriver Møre og Romsdal Bondelag i en høringsuttale til reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand AS i Nesset kommune.

Ber bøndene fylle gjødselvogna med vann

Leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, oppfordrer bøndene i fylket til å fylle gjødselvogna med vann som beredskap hvis det trengs hjelp i disse skogbrannfaretider.

Reagerer på omkamp om forvaltningsplan for rovvilt

Lederne i de tre fylkesbondelagene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal mener departementet prøver seg på omkamp om revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 6, uten juridisk forankring og uten at det foreligger politisk forankring i et flertall.

Kua er ingen klimaversting

Møre og Romsdal Bondelag og NORSØK presenterte i forrige uke tanker om landbruk og klima for Norges Forskningsråd.

- Ein siger for fornuften

- Fem års vaksenopplæring gir omsider frukter i praktisk politikk, seier fylkesleiar Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag om jordbruksavtalen som vart underteikna 16. mai.

- Krevende jordbruksoppgjør

- Det er merkelig stille både i media og fra bøndene selv. Har folk blitt blendet av at tallene er store i år? spør fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, i ei oppsummering bare dager før vi får ei avklaring på årets jordbruksforhandlinger.

Molde-bønder dro til byen

Midt i våronna og i et spennende jordbruksoppgjør fikk Molde-bøndene et trivelig møte med sine kunder, da de lørdag inntok rådhusplassen med kopplam, høner, småtraktorer og smaksprøver på ost fra distriktet.

-Tar ikke utfordringene på alvor

- Regjeringa har lagt fram et svakt tilbud. De tar ikke utfordringene i norsk landbruk på alvor, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
26
September

Styremøte M&R Bondelag

Torsdag
04
Oktober

Styretur M&R Bondelag

Onsdag
21
November

Tema- og skattekurs for regnskapskontor

Kristiansund

Våre samarbeidspartnere