Tre fylkesbondelag samarbeider om rovviltforvaltning

Publisert 15.02.2018
  • Tips en venn om denne siden

Deltakere på fellesmøtet i Trondheim 13. februar: Odd Bjarne Bjørdal (styremedlem Møre og Romsdal), Berit J Sølberg (rådgiver Sør-Trøndelag), Atle Frantzen (førstekonsulent Møre og Romsdal), Frank Røym (nestleder Sør-Trøndelag), Kristoffer Moan (styremedlem Nord-Trøndelag) og Leif Hjulstad (rådgiver Nord-Trøndelag)

De tre fylkesbondelagene i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag skal arbeide tettere og sammen for en fornuftig rovviltforvaltning. Det er konklusjonen etter fellesmøtet i Trondheim 13. februar.

Fra Møre og Romsdal Bondelag deltok styremedlem Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta og førstekonsulent Atle Frantzen ved fylkeskontoret. Også de to andre fylkesbondelagene møtte med rovviltansvarlige i fylkesstyret og ved fylkeskontoret. Utgangspunktet for møtet på Bondelagskontoret i Trondheim var å drøfte en prioritert liste over hva en skal ta tak i, hvordan og hvem som har hovedansvaret for å drive arbeidet framover, arbeid med beredskap ved rovdyrangrep og arbeidet med jervesone i Sør-Norge, og bestandsmål bjørn.

Norge er delt opp i åtte forvaltningsregioner for rovvilt. Hver region har sin regionale rovviltnemnd som har et hovedansvar for forvaltningen av rovvilt innenfor sin region. Møre og Romsdal er del av forvaltningsregion 6 Midt-Norge sammen med Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Fellesmøtet mellom fylkesbondelagene i Midt-Norge om arbeidet med rovviltforvaltning og beitebruk mener rovdyr skal ha en plass i norsk natur, men en må også ta vare på beitebrukerne og derfor jobbe for å komme fram til en fornuftig forvaltning av rovdyrene. Og alle tre fylkesbondelagene er enige om felles satsingsområder og fokusområder for å sette inn trøkket.

De tre fokusområdene som ble valgt ut på møtet var å arbeide for å redusere bestandsmålet på brunbjørn i rovviltregion 6 fra 3 til 2 ynglinger, forvaltning av jerv og forvaltning av ørn. Disse tre områdene er arbeid som skal gjøres over tid og som de har et ønske skal få effekt på lang sikt.

På kort sikt er bondelagene nå på allerten for å få satt inn tiltak for å redusere skadeproblematikk når det gjelder rovdyr og beitedyr foran denne beitesesongen. Uttak av bjørn som har gått i hi utenfor bjørnesonen ønsker de tas ut nå til våren.

Møtet ønsker også å sikre beitebrukerne en god beredskap ved rovdyrangrep slik at beitebrukerne blir godt ivaretatt.

Fellesmøtet ønsker også forskning på hva som skjer med folk og bygdesamfunn når områder er utsatt for rovdyrangrep, både tilfeller nå og da, og store tap av husdyr over tid. Effektiv skadefelling er også et område som er satt på arbeidsplanen.

Det var en motivert gjeng som forlot møtet i stor visshet om at sammen er en enda sterkere.

Kan vi stole på offentlege kart?

Skodje kommune, Skodje Bondelag og Møre og Romsdal Bondelag inviterer til kartkonferanse fredag 23. mars i Gomerhuset i Skodje. Påmelding innan 20. mars.

Styret M&R Bondelag

Gjenvalg i fylkesstyret

Hele styret i Møre og Romsdal Bondelag ble gjenvalgt på årsmøtet i Molde 3. mars. I en uttale påpeker fylkesårsmøtet at en kan spørre seg om det negative klimafokuset på drøvtyggerne er riktig dimensjonert i oljenasjonen Norge.

Hiuttak av jerv: Eit nødvendig onde eller muleg å unngå?

- Både beitebrukarane og staten lir under dårleg omdømme på grunn av jervejakt i yngletida. Dette kunne i stor grad vore unngått dersom staten ved Statens Naturoppsyn tok ansvar for å regulere bestanden i den ordinære jakttida. Det skriv fylkesleiar Oddvar Mikkelsen og rovdyransvarleg Odd Bjarne Bjørdal i eit lesarinnlegg.

Tidligsanking kun som akuttiltak

Fylkesbondelagene i Midt-Norge mener tiltaket tidlig nedsanking ikke må brukes som et generelt forebyggende planlagt tiltak som erstatning for andre virkemidler, men kun kan aksepteres som et siste virkemiddel og pålegg fra myndighetene når det er akutt fare for rovdyrtap.

Inspirerende samling for unge bønder

Samlinga for unge bønder 2. og 3. februar med overnatting på Stranda og gardsbesøk i Ørskog, Stordal og Sykkylven ga de nærmere 60 deltakerne godt med sosialt og faglig påfyll og motivasjon til å satse på ei framtid som bønder.

Oddvar Mikkelsen og Arnar Lyche

Fylkesmannen i utakt med landbruket

- Det er trist at Fylkesmannen vil sette begrensninger på utviklingsmulighetene for svært mange bønder. Det får konsekvenser for motivasjon og satsingsvilje, skriver fylkesleder Oddvar Mikkelsen og organisasjonssjef Arnar Lyche i et leserinnlegg om Fylkesmannens støtte til forbud mot nydyrking av myr.

Skattekurs Møre og Romsdal

Regnskapsførere på skattekurs i Molde

Totalt 80 ansatte ved regnskapskontor i Møre og Romsdal som har samarbeid med Bondelaget har denne uka vært samlet på Scandic Seilet Hotel i Molde til det årlige skattekurset. Programmet gir de ansatte nyttig og viktig oppdatering på sentrale skatterettslige og regnskapsfaglige områder.

Temadag eigarskifte

Nyttig temadag om eigarskifte

Det vart ein nyttig og lærerik temadag om eigarskifte for dei 45 unge og eldre bøndene som deltok på Møre og Romsdal Bondelags temadag i Surnadal laurdag 11. november. Bondelagets samarbeidsadvokat Ole Houlder Rødstøl sto for det faglege innhaldet.

Oddvar Mikkelsen

Frustrasjon og forvirring om får

- Sjølv i ei næring med overproduksjon er det behov for fornying, og ein eventuell total stans i tilskot til sauefjøs må vere kortvarig, skriv fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, i eit lesarinnlegg.

Ledermøte M&R Bondelag 3. november 2017

Var samlet til ledermøte i Surnadal

Vel 60 tillitsvalgte fra lokallagene og fylkeslaget, gjester og innledere deltok på det årlige ledermøtet i Møre og Romsdal Bondelag fredag 3. og lørdag 4. november, som i år var lagt til Surnadal.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Fredag
23
Mars

Kan vi stole på offentlege kart?

Gomerhuset, Skodje
Onsdag
30
Mai

Styremøte M&R Bondelag

Onsdag
06
Juni

Årsmøte i Norges Bondelag

Lillehammer

Våre samarbeidspartnere