Tørre og Spørre

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Siste post på programmet av vervekurset i dag, kl.er 18.00, og vi skal tørre og Spørre, teori ut i praksis

Og jammen gjør han det ikke igjen.

Superverver Reidar Eriksen fra Leirfjord Bondelag tar 1 telefon, og et nytt medlem er vervet.

Men han var ikke den eneste som tok utfordringen på strak arm. I løpet av 10 minutter var det vervet 8 nye medlemmer i Nordland Bondelag.

Snakk om motiverte verveansvarlige!

 

 

 

 

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere