TISA angår oss alle

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Internasjonale handelsregler kan framforhandles i lukkede rom, og få store og irreversible konskvenser for arbeidere, bønder og forbrukere over hele verden, sa fylkesleder Trond Ellingsbø under markeringa på Otta lørdag.

Vi er inne i ei internasjonal aksjonsuke mot nye handelsregler som vil angå oss alle. Det forhandles nå om Trade in Service Agreement (TISA), en internasjonale frihandelsavtale. Norge er en av 23 parter i forhandlingene. Målet med avtalen er å liberalisere handelen med tjenester, herunder helsetjenester og transport.

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) er en annen handelsavtale som EU og USA forhandler om. Her er ikke Norge noen forhandlingspart, men en evt avtale vil få store konsekvenser for oss også. Her er nedbygging av tollvern et viktig stikkord. Tollvernet er en av de viktigste bærebjelkene for fortsatt norsk matproduksjon.

Tilbake til TISA og markeringa på Otta lørdag som Nei til EU arrangerte. Fylkesleder Ellingsbø understreket betydningen disse begrepene vil ha for oss, enten vi er arbeidere eller bønder, eller forbrukere som vi alle er:

  • Dette er en viktig markering som viser at internasjonale handelsregler får konsekvenser for arbeidere, bønder og forbrukere over hele verden

  • Selv om jeg som bonde her i Gudbrandsdalen produserer mat for nordmenn som de etterspør, kan internasjonale handelsregler forhandla fram i et lukka rom i Genève, Brussel eller Washington tvinge fram mindre produksjon

  • Det er mange prosesser som går samtidig nå, og alle trekker i samme retning: Norsk landbruk skal i enda større grad konkurranseutsettes på det internasjonale markedet. Nasjonal matproduksjon skal nedprioriteres, handel over landegrensene skal presses fram. Og hvem er det som tjener på det? Hva skjer med arbeidsplasser og kulturlandskap her i Gudbrandsdalen om disse forhandlingene i lukka rom lykkes?

  • Vi i Bondelaget er særlig bekymret for de forhandlingene som skjer akkurat nå i EØS om handel med landbruksvarer (artikkel 19), WTO-forhandlingene og konsekvenser av en eventuell TTIP-avtale mellom EU og USA. Økt import av landbruksvarer fra EU vil sette produksjonen her hjemme under press og svekker u-landenes preferanser. Handelsbalansen mellom EU og Norge er allerede 6 til 1 i EUs favør. En ny runde vil øke ubalansen, til tross for at EØS-avtalen sier liberaliseringen skal være gjensidig fordelaktig. Vi har ingenting å vinne og alt å tape på en ny avtale. En økt ostekvote på eksempelvis 1000 tonn vil gi 100 færre bønder, 1300 færre melkekyr, 20 000 dekar ut av drift og 130 millioner i tapt verdiskaping for bonde og industri. Om WTO-forhandlingene skulle komme i havn, vil det tvinge oss til å kutte enda mer i støtte og tollbeskyttelse.TTIP kan endre regelverket for mattrygghet og dyrevelferd gjennom EØS-avtalen, og skape prispress i det norske markedet. Men verst av alt er det om Norge bestemmer seg for å framforhandle en egen avtale med USA. Da skal det liten fantasi til å gjette hvem som blir prisvinneren på det norske landbruksmarkedet

  • Vi krever åpenhet om disse prosessene. Vi krever at stortingspolitikere som til slutt skal vedta avtalene må sette seg inn i hva dette innebærer for det norske folket og sette ned foten når det trengs. Stortingets mål om økt norsk matproduksjon kan vanskelig kombineres med økt import av mat produsert under helt andre forhold

  • Vi kan ikke tillate at internasjonale regelverk skal undergrave hvert lands selvfølgelige rett til å produsere mat for sin egen befolkning.

  • Sammen må vi bønder, arbeidere, forbrukere og ildsjeler jobbe for mer åpenhet og demokrati og retten å styre over vår egen politikk

  • Norske politikere må stå opp for norske interesser, ikke vanskeliggjøre slike forhandlinger for å passivisere den nasjonale debatten, for å legalisere egne ideologiske drømmer. Dette har ingenting med de demokratiske prosessene vi er vant med i andre sammenhenger.

 

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere