Tillitsvalgte i Bondelaget fikk prøve sine Landbruksmeldings-kunnskaper på regionmøtene

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Nå er regionmøterunden i Oppland Bondelag over. Landbruksmeldinga var hovedtema, og de vel 100 tillitsvalgte som var tilstede fikk prøve seg på en quiz om innholdet i Landbruksmeldinga.

Lokallagene kom i disse møtene med reaksjoner og innspill til fylkeslaget på Landbruks- og matmeldinga. Regionmøtene ble i stor grad brukt til nettopp dette. Det var god debatt under møtene vedrørende innholdet og ambisjonene i meldinga. Styret i Oppland Bondelag skal i styremøte 31. januar samle disse innspillene og gi sin uttalelse til Norges Bondelag.

Bare en av de tillitsvalgte klarte full pott på quizen. Det var leder i Øyer Tretten Bondelag, Ouden Wasrud. Her får han overrakt forkle med påskrift Kjærleik til norsk mat av organisasjonssjef Ola Råbøl. Det ble forøvrig kåret quiz-vinnere på hvert regiomøte.

 

Ivar Bøe jr fra valgkomiteen, Sigmund Skullerud og Marit Olive Lindstad fra Fåberg Bondelag prøver seg på quizen.

 

Full konsentrasjon. Her Fåberg Bondelags Ole Kristian Jenvsoll og Erik Wedum.

 

I tillegg til Landbruks- og matmeldinga, var forberedelser til årets jordbruksforhandlinger, politikerkontakt, valgkomitearbeid i Oppland Bondelag og andre aktuelle saker oppe på møtene.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere