Tenk trygt, tenk tryggere sammen.

Av Unni Hellebø Andreassen,
  • Tips en venn om denne siden

Troms bondelag ønsker at alle lokallag skal gjennomføre kursserien tryggere sammen i løpet av 2018. Enten alene eller sammen med et eller flere lokallag.
Kursserien er lagt opp med 4 samlinger, der lokallaget velger blant 8 ulike tema som de ønsker å sette fokus på. Det kan velges mellom: uvær, flom, brann, smitte, ulykke, atom, medmenneske eller beredskap. Det er opp til lokallaget å velge tema , men Troms bondelag ønsker at tema smitte blir et av valgene for alle lokallagene.

Noe av bakgrunnen for kurset er et stadig villere, våtere og varmere vær, som stiller skjerpet krav til vår beredskap. Samtidig er brann- og ulykkestallene stabilt høye. Et av målene med Tryggere Sammen er at deltakerne samler og deler kunnskap om hvordan vi best kan møte dagens risiko- og sårbarhetsbilde.

For det første er beredskapssystematikk på gården veldig viktig. Voldsomme forandringer skjer hurtig, og ofte er det situasjoner som vi totalt mangler erfaring med. For bonden blir smittebildet stadig mer komplisert. Og når det gjelder ulykker, så er det fortsatt slik at "skal bare"-handlinger så skremmende fort kan bli en ulykke.

Videre er bonden en viktig hjelper i lokalsamfunnet. Kommunene og nødetater utgjør kjernen i den lokale beredskapen ved krisehendelser. Samtidig anerkjenner myndighetene betydningen av frivillig innsats ved krisehendelser som et viktig supplement til den offentlige grunnberedskapen. I store deler av landet er en bonde en av naboene. Flere hendelser har synliggjort hvordan innsats fra bonden og de særskilte ressursene som bonden sitter på har bidratt til å begrense konsekvensene av ulike krisehendelser for berørte lokalsamfunn. I andre tilfeller har vi sett at hendelser har rammet landbruket og godt samspill med nettverket rundt har spilt en viktig rolle.

Når ei krise inntreffer, er det en stor fordel at enkeltpersoner er bevisste på de ressurser som de sitter på og kan bidra med. Og samtidig at beredskapsetatene har oversikt over de kreftene de kan trekke veksler på. Her kan Tryggere Sammen-prosjektet spille en viktig rolle i lokalsamfunnet, for å øke kjennskap og kontaktnett.

Les mer om Tryggere Sammen-prosjektet her: http://www.tryggeresammen.no/

Vi har søkt ekstra midler til denne kursserien gjennom fylkesmannen i Troms, slik at alle som gjennomfører det vil få dekt deler/hele utgiften til et skilt som skal henges på fjøsveggen ute. Et skilt ala beredskapsplakaten som alle har hengende inne i fjøsen i dag.
Kursserien ønsker vi skal gå ut til alle produsenter i Troms, også de som ikke er medlem av bondelaget. Vi ønsker at dere ser det som en god mulighet til å inkludere flere i bondelagsfamilien

Ta utfordringen! Arranger kurset, lær, del , lytt og bli tryggere sammen.

Ta kontakt med oss på kontoret hvis du har spørsmål.

Hvordan kan du som bonde og sambygding bidra til best mulig sikkerhet på egen gård og for lokalsamfunnet rundt deg når en ulykke eller naturkatastrofe inntreffer?

Sau, gris og egg er de store taperene i Statens tilbud.

Staten kom med sitt tilbud til jordbruket i dag. Fylkesleder Svein Olav Thomassen er fornøyd med at Staten tar inn over seg at kostnadene i landbruket øker, men er ikke glad for at de fortsatt bruker prosent og ikke kroner for tette inntektsgapet til andre grupper. I Troms kommer sauen særdeles dårlig ut.

Er du klar?

Flom, storm, brann, smitte og ulykke er hendelser vi forbinder med kaos og unntakstilstand. Hvor forberedt er DU på hva som kan hende og hva du skal gjøre? «Tryggere sammen» er et nytt kursopplegg for deg, din gard og lokalsamfunnet ditt.

Årsmøte i Troms Utmarkslag

Troms Utmarkslag avholder seminar og årsmøte i Bardu, kommunestyresalen, 18.april fra kl. 1100- 1430. I forkant av årsmøte arrangerer vi et miniseminar som tar for seg noen av utfordringene ved økt turisme og bruk av utmarka.

Brannverndag i landbruket

Troms Bondelag inviterer til brannverndag i landbruket i lag med Fylkesmannen i Troms, Troms Brann- og redning og Gjensidige, tirsdag 17.april kl. 1000-1400 ved brannstasjonen i Tromsø, Forsøket 9.

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Dette skjer i Troms Bondelag

Tirsdag
21
August

Styremøte Troms Bondelag

Rundhaug
Mandag
15
Oktober

Årsmøter i lokallagene

Mandag
12
November

Styremøte Troms Bondelag

Indre Troms

Våre samarbeidspartnere