Temamøte om landbruksutdanning

Av Tåle Willerud,
  • Tips en venn om denne siden

Mandag 29. oktober inviterte GULL (Gjøvikregionens Utviklingsforum for Levende Landbruk) til temamøte om framtidas landbruksutdanning. Møtet ble holdt på Valle videregående og Landbruksminister Trygve S Vedum var en av innlederne.

Landbruket og landbruksutdanningene generelt sliter med rekrutteringen. Slik er også tilfellet for landbruksutdanningen i Oppland. I 2010 var det 533 bruksoverdragelser i Oppland, men bare 12 ble ferdig utdanna agronomer fra videregående. I tillegg er det nå startet voksenagronomstudie som årlig vil ta ca 25 elever. Likevel er dette en svært liten andel av de som er på veg inn i landbruket.

 Trygve S Vedum var den første innlederen på møtet. Med bakgrunn både fra Jønsberg, Tomb og Blæstad skulle han ha et godt innblikk i hva landbruksutdanningen innebærer. Med et bakteppe med matmangel og økende matpriser som flere steder i verden har ført til sterk politisk uro er det ingen tvil om at landbruket sin primæroppgave må være å produsere mat sier han. Det er mye som tyder på at det i de senere årene har vært for lite fokus på god agronomi, og at den gode agronomien har måttet vike for effektivitet. Selv om teknologien utvikler seg må det hele tiden ligge god kunnskap til grunn for det arbeidet bonden gjør. Derfor vil landbruksutdanninga bare bli viktigere i framtida.

 Iver Husum er rektor ved Hvam Videregående i Akershus. Hvam VGS har vært gjennom en prosess for å utvikle skolen til å bli en mer attraktiv plass for elevene. De har blant annet tatt inn flere linjer enn bare de landbruksrettede. Dette har gitt skolen en økt status, noe som er viktig for å få elevene til å søke mot skolen.  Husum mener agronomutdanninga er viktig og må beholdes, samtidig kan det være riktig å tenke nytt som f.eks å se på en lærling/fagbrev ordning for å utdanne personell til avløser og entreprenøryrket. I tillegg er det viktig å jobbe for mulighetene for et 4 årig løp i videregående skole som sikrer både agronomutdanning og studiespesilaisering. Hvam jobber også sammen med Fagskolen Innlandet med et fagskoletilbud innen landbruk med mål om oppstart høsten 2013.

 Leder i Norges Bondelag Nils Bjørke var også med på møtet. Han presiserte at rådgivere i ungdomsskolen ofte er en brems for elever som burde gått på landbruksskole. Her må det gjøres et arbeid for å informere rådgiverne om hva utdanningen faktisk går ut på. Alle i landbruket må i tillegg være stolt av yrket og utdanninga si. Dette har mye å si for omdømmet til landbruksutdanninga og bøndene. Samtidig kan et utdannings/kompetansekrav for å få overta og drive en gård være en veg å gå for å sikre kunnskapen i næringa.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere