Tar opp dyrevelferd og folkehelse på årsmøtet

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Hedmark Bondelag har årsmøte på Scandic Elgstua i Elverum tirsdag 13. mars til onsdag 14. mars 2018. Toppfolk fra Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet skal bidra til å sette dyrevelferd og folkehelse på agendaen.


Line Vold fra Folkehelseinstituttet og Gaute Lenvik fra Veterinærinstituttet i forbindelse med foredrag på Mat og Landbruk 2018. Nå kommer de til Hedmark Bondelags årsmøte for å snakke om dyrevelferd og folkehelse.

Hedmark Bondelag har årsmøte tirsdag 13. til onsdag 14. mars på Scandic Elgstua i Elverum.

Årsmøtet er et to dagers verksted for landbruks- og næringspolitikk, hvor tillitsvalgte og en rekke gjester sørger for meningsutveksling og utviklingsarbeid.

I år får vi besøk fra toppledelse i Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet, som vil ta for seg hvordan det egentlig står til med helsa til dyr og folk i Norge (kl 13-14.15 tirsdag).

Grunnlagsinfo:

  • Befolkningen i Norge er mindre plaget av smittsomme sykdommer fra mat og dyr enn hva som er vanlig i verden for øvrig.
  • Norsk dyrehelse er en suksesshistorie. Mange dyresykdommer som er vanlige på verdensbasis, har ikke noen gang blitt påvist i Norge.
  • Likevel: De siste månedene er det avdekket kritikkverdig dyrehold med utgangspunkt i Mattilsyn-kontroller i svinebesetninger i Rogaland.
  • Norge er på verdenstoppen i lavt antibiotikaforbruk. I Norge brukes 90 prosent av antibiotikaen på mennesker. I verden som helhet brukes 70 prosent av all antibiotika forebyggende og vekstfremmende på dyr. Kina står for halvparten av all antibiotikabruk i verden.

Hvilket markedspotensial har norsk matproduksjon ut fra den unike posisjonen innen dyrehelse og medisinbruk? Det er ett av spørsmålene som Gaute Lenvik, direktør ved Veterinærinstituttet, og Line Vold, direktør for avdeling smitte fra mat, vann og dyr ved Folkehelseinstituttet, kommer til å ta opp i sitt foredrag på årsmøtet.

Ut fra dette vil vi ventelig få mye god, ny kunnskap, og en spennende diskusjon!

Andre vesentlige og spennende punkter på programmet er fylkesleders tale kl 11 tirsdag og foredrag om den landbrukspolitiske situasjonen fra Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag kl 14.15, før det braker løs med generaldebatt kl 15 tirsdag.

Se lenke til årsmøteprogrammet i høyre kolonne.

Som det framgår av programmet, foregår det aller meste tirsdag. Onsdag er det stort sett kun valg. Årsaken til at vi har kortere agenda onsdagen, er at det skal være et organisasjonskurs for lokallagstillitsvalgte etterpå, fra kl 11.

Til valget onsdag har valgkomiteen levert en innstilling som går inn for gjenvalg av hele styret. Se lenke til valgkomiteens innstilling i høyre kolonne.

Til delegater, gjester og media: Hjertelig velkommen til vårt årsmøte!

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

På årsmøtet i Hedmark Bondelag tok Harald Håkenrud, som er fadder for lokallagene i sørfylket og Anne-Lise Brenna Ording, som er leder i Brandval og Vinger Bondelag, opp saken,  og fikk støtte av fylkesleder Erling Aas-Eng og en enstemmig forsamling.

Krever tiltak mot villsvin

Årsmøtet i Hedmark Bondelag krever at det raskt settes i verk tiltak for å stanse framveksten av villsvin i Norge. Villsvin er svartelistet av norske myndigheter, men det mangler et godt nok regelverk og regime for avliving av individer.

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt av årsmøtet, etter forslag fra styret, fra venstre: Harald Håkenrud, Berit Grindflek, Ivar Sund, Gry Hjermstad Eggen, Lars Opsal jr og Erling Aas-Eng

Etterlyser verktøy for å regulere markedet

Klar melding om markedsregulering fra årsmøtet i Hedmark Bondelag. "Næringa tar ansvaret for å regulere markedet for egen regning, men da må jordbruket få bruke nødvendige verktøy for å gjøre jobben. Årsmøtet i Hedmark Bondelag ber regjeringa sette ideologiske kjepphester på stallen og åpne for nye tiltak til å håndtere markedet."

Nes og Helgøya Bondelag ble årets lokallag. Hedmark Bondelags leder Erling Aas-Eng delte ut prisen til lokallagsleder Mari Gjestvang

Nes og Helgøya Bondelag ble årets lokallag

Nes og Helgøya Bondelag fikk prisen som årets lokallag på Hedmark Bondelags årsmøte. Lokallaget har det siste året stått i spissen for et stort bredbåndsprosjekt som hele lokalsamfunnet har dratt nytte av.

Erling Aas-Eng fra Hedmark Bondelag og Håvard Bjørgen fra Sparebank 1 Østlandet delte ut innovasjonspris til elever fra Jønsberg videregående skole.

Jønsberg-elever vant innovasjonspris

Elever på Jønsberg videregående skole fikk tildelt innovasjonspris på 20.000 kroner på Hedmark Bondelags årsmøte for sin idé om en seksjonsinndelt avfallscontainer spesialdesignet for bonden og arbeidet på gården.

Line Vold fra Folkehelseinstituttet, Erling Aas-Eng fra Hedmark Bondelag og Gaute Lenvik fra Veterinærinstituttet var enige om at trygg, norsk mat er et fortrinn som bør fremmes i markedet.

Norsk dyrehelse er en suksess - reklamer for det!

Klar beskjed fra toppledelse fra Veterinærinstituttet og Folkehelseinstitutt på Hedmark Bondelags årsmøte: Norsk dyrehelse er en suksesshistorie, som bør brukes mer i omtale og markedsføring av norsk mat.

Erling Aas-Eng tale til årsmøtet 2018

Krever realisme og fakta i klimadebatten

Leder Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag refset dem som ser på matproduksjon som et klimaproblem i stedet for en del av klimaløsningen i sin årsmøtetale, og satte det opp mot nordmenns stadig økende flyreiser. – Om vi så hadde sju kjøttfrie dager i uka hele året, ville vi ikke komme halvnær den utslippsreduksjonen som vi får av å avlyse ferieturen til Thailand, sa Aas-Eng.

fra venstre: Emilie Enger Mehl, Lars Opsal jr, Trygve Slagsvold Vedum, Eli Wathne, Anette Trettebergstuen, Tor André Johnsen, Erling Aas-Eng, Nils Kristen Sandtrøen og Margrete Nøkleby

Nyttig møte med Stortingsbenken

Rammebetingelser og prioritering av små og mellomstore bruk, ulv, jordvern og landbruksutdanning var hovedtemaer da Hedmark Bondelag hadde møte med Hedmarksbenken på Stortinget 1. mars. Nyttig og bra!

Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, tar et oppgjør med feil tallbruk om ulv fra WWF og Naturvernforbundet

Tull med tall om ulv

Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, tar et oppgjør med WWF og Naturvernforbundet om feil tallbruk om ulv. Her følger leserinnlegget, som har stått på trykk i Nationen, Bondebladet og en rekke Hedmark-medier.

Helmer Amb vervet ti nye medlemmer i løpet av kort tid på tampen av 2017. Blant de nye medlemmene er Ida Røhr og Lars Bjelvin.

Kan feire enda en medlemsrekord

Hedmark Bondelag fikk i fjor en medlemsvekst på 67, og er nå oppe i 5644 medlemmer. – Det er svært gledelig at vi for sjette året på rad kan feire medlemsvekst, sier fylkesleder Erling Aas-Eng, og roser blant andre Helmer Amb i Ringsaker Bondelag, som alene vervet 10 medlemmer på kort tid.

Tryggere Sammen

Spennende kursserie om beredskap og samfunnssikkerhet

Hvordan kan du som bonde og innbygger bidra til best mulig sikkerhet på egen gård og for lokalsamfunnet rundt deg når en ulykke eller naturkatastrofe inntreffer? Hedmark Bondelag er i gang med en kursserie som er noe ganske annet enn en HMS-runde i henhold til KSL. Nyttig for alle - bli med!

Dette skjer i Hedmark Bondelag

Torsdag
05
April

Fagmøte om dyrevelferd i svineholdet

Blæstad, Vang
Torsdag
12
April

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Vertshuset V-E6, Biri
Torsdag
31
Mai

Blæstaddagen

Blæstad, Vang i Hamar

Våre samarbeidspartnere