Syte og skryte

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Vi skal vise det vi er stolte av og som vi leverer til storsamfunnet. Samtidig skal vi kreve noe tilbake. Dermed blir vårt arbeid en blanding av skryting og syting, sa Trine Hasvang Vaag fra Norges Bondelag til årsmøtet i Oppland.

Trine Hasvang Vaag fra Nord-Trøndelag er styremedlem i Norges Bondelag, og hun besøkte Oppland Bondelag for første gang i år.

Det er to viktige arbeidsoppgaver for Norges Bondelag i år; jordbruksforhandlingene og valget til høsten.

Jordbruksforhandlingene

Vi skal oppnå et økonomisk resultat for bonden som skaper optimisme og begeistring. Det er helt nødvendig om vi skal klare å øke matproduksjonen.

Valget 2013

Matproduksjon er ikke en selvfølge. Kampen om virkelighetsforståelsen er en viktig kamp. Vi har vært og skal fortsatt være aktive i programprosessen i partiene. Vi skal synliggjøre forskjeller og moderere det dårligste i høyrepartia sin landbrukspolitikk.

Vi ønsker at matentusiaster, venner av landbruket og hele matproduksjonskjeden skal stemme på de partiene som vil satse på næringa. Valgresultatet skal gi oss bedre politiske rammebetingelser i neste stortingsperiod

Distriktsgruppa

Distriktsvirkemidlene i landbruks-politikken har så langt gått ut på å kompensere for driftsulemper. Distriktsgruppa som har jobbet med distriktsvirkemidler åpner nå for at begrepet "dårlig utvikling". Da vil vi gå bort fra prinsippet om kompensasjon for driftsulemper. Dette vil kunne gi mindre forutsigbarhet for virkemidlene. Noen omfordeling er ikke aktuelt for Bondelaget. Det må friske midler til!

Ekspertgrupper

Landbruks- og matministeren satte ned to ekspertgrupper for å se på hva som kan gjøres for å øke henholdsvis storfekjøttproduksjon og kornproduksjon.

For storfekjøttproduksjonen er det skissert to tiltak på kort sikt; økning av slaktevekt for lette okseslakt og oppfôring av kalv som i dag ikke slaktes som kvalitetskalv.

For kornproduksjonen er økt fokus på god agronomi, nydyrking og jordvern de viktigste faktorene som er nevnt.. 

Her er mer fra foredraget til Trine Hasvang Vaag.

 

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere