Syte og skryte

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Vi skal vise det vi er stolte av og som vi leverer til storsamfunnet. Samtidig skal vi kreve noe tilbake. Dermed blir vårt arbeid en blanding av skryting og syting, sa Trine Hasvang Vaag fra Norges Bondelag til årsmøtet i Oppland.

Trine Hasvang Vaag fra Nord-Trøndelag er styremedlem i Norges Bondelag, og hun besøkte Oppland Bondelag for første gang i år.

Det er to viktige arbeidsoppgaver for Norges Bondelag i år; jordbruksforhandlingene og valget til høsten.

Jordbruksforhandlingene

Vi skal oppnå et økonomisk resultat for bonden som skaper optimisme og begeistring. Det er helt nødvendig om vi skal klare å øke matproduksjonen.

Valget 2013

Matproduksjon er ikke en selvfølge. Kampen om virkelighetsforståelsen er en viktig kamp. Vi har vært og skal fortsatt være aktive i programprosessen i partiene. Vi skal synliggjøre forskjeller og moderere det dårligste i høyrepartia sin landbrukspolitikk.

Vi ønsker at matentusiaster, venner av landbruket og hele matproduksjonskjeden skal stemme på de partiene som vil satse på næringa. Valgresultatet skal gi oss bedre politiske rammebetingelser i neste stortingsperiod

Distriktsgruppa

Distriktsvirkemidlene i landbruks-politikken har så langt gått ut på å kompensere for driftsulemper. Distriktsgruppa som har jobbet med distriktsvirkemidler åpner nå for at begrepet "dårlig utvikling". Da vil vi gå bort fra prinsippet om kompensasjon for driftsulemper. Dette vil kunne gi mindre forutsigbarhet for virkemidlene. Noen omfordeling er ikke aktuelt for Bondelaget. Det må friske midler til!

Ekspertgrupper

Landbruks- og matministeren satte ned to ekspertgrupper for å se på hva som kan gjøres for å øke henholdsvis storfekjøttproduksjon og kornproduksjon.

For storfekjøttproduksjonen er det skissert to tiltak på kort sikt; økning av slaktevekt for lette okseslakt og oppfôring av kalv som i dag ikke slaktes som kvalitetskalv.

For kornproduksjonen er økt fokus på god agronomi, nydyrking og jordvern de viktigste faktorene som er nevnt.. 

Her er mer fra foredraget til Trine Hasvang Vaag.

 

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere