Styremedlemmer i Nordland Bondelag

Publisert 11.03.2014
  • Tips en venn om denne siden

Nordland Bondelag fikk nye styremedlemmer på årsmøtet 2014

Det nye styret i Nordland Bondelag består av:
Styreleder Bernt Skarstad, Horsfjord Bondelag
Styremedlem og nestleder Jan Gunnar Eilertsen, Vågan Bondelag
Styremedlem Tove Mosti Berg, Saltdal Bondelag
Styremedlem John-Erik Johansen, Løkta Bondelag
Styremedlem Lena Mikkelsen, Skjerstad Bondelag
Representant for Nordland Bygdekvinnelag Rita Guldvik
1.vara Line Hegstad, Lødingen Bondelag
2. vara Ståle Nordmo, Andøya Bondelag
3. vara Bjørn Torstein Arnes, Sømna Bondelag
 

Fra venstre. Jan Gunnar Eilertsen, Tove Mosti Berg, John-Erik Johansen, Line Hegstad, Bernt Skarstad, og fremst står Lena Mikkelsen.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere