Studieturer for kvinner i landbruket

Av Astrid Simengård,
 • Tips en venn om denne siden

Oppland Bondelag med flere inviterer damer i landbruket på tur for inspirasjon og faglig påfyll. Lørdag 24. september på Toten og lørdag 15. oktober på Lesja.

Du er velkommen, enten du driver gard, bor på gard eller har planer om det.

Målet er å er å gje inspirasjon og bygge nettverk. Vi besøker kvinner som engasjerer seg i landbruket, både i tradisjonelt landbruk og i anna bygdenæring.

 

Toten laurdag 24. september

 • Kl. 10.30          Besøk hos Linda Suleng som driv med sau og bringebær
 • Kl. 12.00          Buss gjennom Totenlandskapet til Irene Fosså og Tåle Willerud som driv med honning og geit
 • Kl. 13.15          Besøk hos Kjersti Vingebakken som driv med storfe og foredling av kjøt
 • Kl. 14.15          Lunsj på Grøna skysstasjon
 • Kl. 15.30          Heimreise

 

Lesja laurdag 15. oktober

 • Kl. 10.30          Besøk hos Ellen Sørumgård Syse som driv med sau og foredlar eigne lam
 • Kl. 12.00          Besøk på Avdem som driv med mjølkeproduksjon og har gardsysteri
 •                         Besøk på Avdemsbu
 • Kl. 14.30          Lunsj og orientering på Lesja Bygdetun
 • Kl. 15.30          Heimreise

 

Det kan bli mindre endringar i programmet. Det blir set opp buss på begge turane. Kvar bussen skal starte/ende opp, kjem vi attende til når vi har påmeldinga klar.

Pris pr. deltakar er 200 kr som betalast på bussen. Prisen inkluderer buss, besøk og servering.

Påmelding til oppland@bondelaget.no seinast ei veke før turen. (Totenturen: 16. september og Lesjaturen: 7. oktober).

For spørsmål, ta kontakt med Astrid Simengård i Oppland Bondelag (97003684, astrid.simengard@bondelaget.no) eller Annette Jørstad i Oppland Bonde- og småbrukarlag (48063555, oppland@smabrukarlaget.no)

Vel møtt til inspirerande turar!

Turane er ein del av satsinga på rekruttering, likestilling og utdanning i landbruket (RULL), og er et samarbeid mellom Oppland Bondelag, Oppland Bonde- og småbrukarlag, Oppland Bygdekvinnelag, Fylkesmannen i Oppland og Oppland Fylkeskommune.

Foto: Ferskvann

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere