Studieturer for kvinner i landbruket

Av Astrid Simengård,
 • Tips en venn om denne siden

Oppland Bondelag med flere inviterer damer i landbruket på tur for inspirasjon og faglig påfyll. Lørdag 24. september på Toten og lørdag 15. oktober på Lesja.

Du er velkommen, enten du driver gard, bor på gard eller har planer om det.

Målet er å er å gje inspirasjon og bygge nettverk. Vi besøker kvinner som engasjerer seg i landbruket, både i tradisjonelt landbruk og i anna bygdenæring.

 

Toten laurdag 24. september

 • Kl. 10.30          Besøk hos Linda Suleng som driv med sau og bringebær
 • Kl. 12.00          Buss gjennom Totenlandskapet til Irene Fosså og Tåle Willerud som driv med honning og geit
 • Kl. 13.15          Besøk hos Kjersti Vingebakken som driv med storfe og foredling av kjøt
 • Kl. 14.15          Lunsj på Grøna skysstasjon
 • Kl. 15.30          Heimreise

 

Lesja laurdag 15. oktober

 • Kl. 10.30          Besøk hos Ellen Sørumgård Syse som driv med sau og foredlar eigne lam
 • Kl. 12.00          Besøk på Avdem som driv med mjølkeproduksjon og har gardsysteri
 •                         Besøk på Avdemsbu
 • Kl. 14.30          Lunsj og orientering på Lesja Bygdetun
 • Kl. 15.30          Heimreise

 

Det kan bli mindre endringar i programmet. Det blir set opp buss på begge turane. Kvar bussen skal starte/ende opp, kjem vi attende til når vi har påmeldinga klar.

Pris pr. deltakar er 200 kr som betalast på bussen. Prisen inkluderer buss, besøk og servering.

Påmelding til oppland@bondelaget.no seinast ei veke før turen. (Totenturen: 16. september og Lesjaturen: 7. oktober).

For spørsmål, ta kontakt med Astrid Simengård i Oppland Bondelag (97003684, astrid.simengard@bondelaget.no) eller Annette Jørstad i Oppland Bonde- og småbrukarlag (48063555, oppland@smabrukarlaget.no)

Vel møtt til inspirerande turar!

Turane er ein del av satsinga på rekruttering, likestilling og utdanning i landbruket (RULL), og er et samarbeid mellom Oppland Bondelag, Oppland Bonde- og småbrukarlag, Oppland Bygdekvinnelag, Fylkesmannen i Oppland og Oppland Fylkeskommune.

Foto: Ferskvann

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere