Studietur for melkebønder - Folkefjøset - smartere, enklere, billigere

Publisert 28.02.2017
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesmannen i Nordland arrangerer 4.-6. april en studietur til Trøndelag for gårdbrukere i Nordland med kumelkproduksjon i båsfjøs. På turen skal vi studere rimelige løsninger for ombygging fra båsfjøs til løsdrift.

Program:  Vi skal besøke 7-9 ulike gårder som har bygget om sin fjøs fra bås- til løsdrift. I tillegg blir det et miniseminar om hvordan bygge smartere, enklere og billigere. Programmet er ikke helt klart, men gårdene som skal besøkes er både gårder som har foretatt utbygging for en del år siden, og gårder som nylig har foretatt utbygging. Detaljert program legges ut/ettersendes så snart det er klart.

På denne lenken kan du lese alt om studieturen

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere