Stortingsvalget 2013 blir hovedtema når Norges Bondelag kaller sammen til lederkonferanse 26. og 27. september.

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Lederkonferansen samler Bondelagets tillitsvalgte i form av styret, alle fylkeslederne og organisasjonssjefene, i tillegg til ansatt ledelse og tillitsvalgt og ansatt ledelse i samvirke organisasjonene.

Bernt Skarstad møter på ledermøte som fylkesleder i Nordland Bondelag og Kåre Holand som medlem i Norges Bondelag sin valgnemnd. Organisasjonssjef Geir Jostein Sandmo møter fra Nordland Bondelags fylkeskontor.

Fra høyre, Styreleder i Nordland Bondelag Bernt Skarstad og Kåre Holand
I sin tale til lederkonferansen i Norges Bondelag snakket leder Nils T. Bjørke om arbeidet i organisasjonen fram mot Stortingsvalget neste høst.
-Styrket tollvern kan gi oss drahjelp, sa Nils T. Bjørke i sin tale til Norges Bondelags lederkonferanse.

Du kan lese mer fra talen til Nils T. Bjørke her.

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere