Stortingsvalget 2013 blir hovedtema når Norges Bondelag kaller sammen til lederkonferanse 26. og 27. september.

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Lederkonferansen samler Bondelagets tillitsvalgte i form av styret, alle fylkeslederne og organisasjonssjefene, i tillegg til ansatt ledelse og tillitsvalgt og ansatt ledelse i samvirke organisasjonene.

Bernt Skarstad møter på ledermøte som fylkesleder i Nordland Bondelag og Kåre Holand som medlem i Norges Bondelag sin valgnemnd. Organisasjonssjef Geir Jostein Sandmo møter fra Nordland Bondelags fylkeskontor.

Fra høyre, Styreleder i Nordland Bondelag Bernt Skarstad og Kåre Holand
I sin tale til lederkonferansen i Norges Bondelag snakket leder Nils T. Bjørke om arbeidet i organisasjonen fram mot Stortingsvalget neste høst.
-Styrket tollvern kan gi oss drahjelp, sa Nils T. Bjørke i sin tale til Norges Bondelags lederkonferanse.

Du kan lese mer fra talen til Nils T. Bjørke her.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere