Stortingspolitikere på Totentur

Publisert 30.09.2016
  • Tips en venn om denne siden

Hvor rikt og mangfoldig er det aktive landbruket på Toten? Det vet nå toppolitikerne Knut Storberget, Pål Farstad og Åsmund Prytz (rådgiver) mer om. Kanskje lærte også lokalpolitikerne ett og annet på turen rundt på Toten i går?

Knut Storberget fra Arbeiderpartiet, Pål Farstad fra Venstre og Åsmund Prytz som er politisk rådgiver for Venstre kom i går til Toten for lære mer om det aktive landbruket på Toten. Østre Totens lokalpolitikere med ordfører Guri Bråten (AP) i spissen, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Høyre var også invitert. Både Stortingspolitikere, lokalpolitikere og de lokale bondelagene fikk seg en skikkelig Totentur og et dialogmøte.

Et mangfoldig landbruk

Fra Toten Eggpakkeri. Orientering av styreleder Knut SolbrækkenTuren startet hos korn- potet-, løk- og eggprodusent Thorleif Aas​. Deretter fikk vi en kort presentasjon og omvisning på Toten Eggpakkeri. Derfra tok bussen oss til samdrifta til Georg Raddum og Olav Owren. De produserer melk, storfekjøtt og grovfôr.

Ordfører Guri Bråten tar en prat med mjølkeprodusent Georg Raddum.

 

 

 

 

 

Viktig forskningsarbeid

Dagen ble avsluttet på NIBIO (Apelsvoll), med en presentasjon av NIBIO og den viktige jobben som utføres innen forskning og forsøksfelt her på Toten. På dialogmøtet kom temaer som tollvern, jordvern, investeringsmidler, miljø og drenering opp. 

På Apelsvoll fikk vi servert deilig mat basert på bare lokale råvarer fra ”hele Totens kokke” Anne Mari Amlien.

Her syder det av både, farger, smak og vitaminer!

Importvertvern er mer enn bare toll

En av utfordringene stortingspolitikerene fikk med seg hjem fra Tåle Willerud i Østre Toten Bondelag var: – Norge har andre forutsetninger både innenfor kostnadsbilde og klima enn mange av de vi konkurrerer med på importsiden. I tillegg har vi på mange områder strengere miljø og kvalitetskrav. Det siste er bra, men når vi importerer varer som er produsert med plantevernmidler som er forbudt her, eller importerer kjøtt som er produsert med dårligere krav til dyrevelferd, da er dette et vesentlig konkurransevridende aspekt prismessig. Politikerne må derfor tørre å se på importvern som mer enn bare toll, man må også stille krav til produktene som tas inn, sa Tåle Willerud.

 

På møtet var både representanter fra Mat fra Toten, Kolbu Bondelag, Eina Bondelag, Vestre Toten Bondelag og Østre Toten Bondelag tilstede.Med seg på turen hjem fikk selvsagt de sentrale politikerene med seg en grønnsakskurv laget av Sogstad Gardsbutikk med godsaker fra Mat fra Toten.

Knut Storberget (Ap), ordfører i Østre Toten Guri  Bråten (Ap), Thor Johannes Rogneby fra Mat fra Toten, Pål Farstad (V) og Linda Suleng (Østre Toten Bondelag og Mat fra Toten)

Tekst: Linda Suleng

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere