Stort landbrukstun på Stavsmartn

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Under helgas Stavsmartn på Tretten blir det mye å se og oppleve på Landbrukstunet. Øyer Tretten Bondelag er en av de sentrale aktørene for Landbrukstunet

Landbruket har alltid vært med på Stavsmartn. Nå vil det imidlertid settes ekstra fokus på landbruket gjennom prosjektet "Det moderne landbruk på Stav". Her har faglagene gått sammen med Landbruksgruppa på Stav, naturbruksskolene og Landbrukskontoret i Lillehammerregionen.

 

Med det moderne landbruk ønsker de og vise hva dagens bonde/skogeier tar i bruk av kunnskap og teknologi for å drive sin bedrift, uavhengig av størrelse og produksjon. Det er en grunn for å investere i nye maskiner, det er en grunn for at det ligger hvite traktoregg på gardene.

Fredag åpner landbrukstunet med å ta i mot barnehager og Aurvoll skole til Fru Eik, en forestilling om fotosyntesen ved Vitensenteret Innlandet.

 

Oppland Bondelag møter unge bønder

Litt senere på dagen er unge bønder fra Lillehammer, Gausdal og Øyer invitert til "full fredagspakke". Pakka består av LagSTAVen, møte med faglagene, middag og pubkveld med Rita Eriksen.

Trond Ellingsbø møter ungdommene med innledning fra Bondelaget. I tillegg kommer leder i Oppland Bonde- og småbrukarlag Terje Holen og leder i Mjøsen Skog Marit Olive Lindstad. Det blir også anledning til å komme med innspill til kommundelplan for landbruk i regionen.

 

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere