Storstilt søk etter døde og skadde dyr etter ulvens herjinger på Hadeland

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Lørdag blir det storstilt søk etter skadde og døde dyr etter ulvens herjinger på Hadeland. Vi oppfordrer medlemmer til å bli med å hjelpe yrkeskollegaer i sør-fylket med dette søket.

Ulvens herjinger på Hadeland er en tragedie, både for folk, dyr, matproduksjon og for utnyttelsen av utmarka. Bønder på Hadeland har den siste uka søkt dag og natt etter egne og andres dyr. Over 100 dyr er funnet døde eller så skadet at de måtte avlives. Mange Opplandsbønder har opplevd lignende tragedier tidligere. De lever med en vedvarende frykt for hva som skjer med beitedyra denne sommeren.

Bli med på storstilt søk

Lørdag 10. juni blir det organisert storstilt søk over et større område på Hadeland etter skadde og døde dyr. Området er stort, vegetasjonen er tett og det er et vanskelig terreng å lete i. Derfor trengs det mye folk, og vi oppfordrer medlemmer til å bli med å hjelpe yrkeskollegaer i sør-fylket med dette søket.

Dere får beskjed om oppmøtested og tid når dere melder dere på. Meld deg på til en av disse:

  • Kristina Hegge (nestleder og rovviltkontakt i Oppland Bondelag - tlf 957 39 496)

  • Kåre Andre Ensrud (leder i Gran Bondelag – tlf 977 10 769)

  • Torstein Hensrud (leder i Jevnaker Bondelag – tlf 915 62 943)

  • Ole Stenerud (leder i Lunner Bondelag – tlf 994 37 513)

  • Kari Sofie A. Østen (leder i Brandbu Bondelag – tlf 975 07 002)

 

Les også:

En politisk villet tragedie 

Norges Bondelag ber Staten om hjelp til felling av ulv

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere