Stormøte om fjørfekjøtt i Innlandet

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Innlandet i ingenmannsland? er tittelen på et møte om framtida for fjørfeproduksjonen i vår region. Møtet finner sted på Nortura Elverum torsdag 17. august kl 19. Hvor skal norsk fjørfekjøtt produseres framover? er det vesentlige spørsmålet som stilles i møtet.

Kyllingbonde Anne Kristine Rossebø, Torill Møystad fra Hedmark og Oppland Fjørfelag, Nortura-nestleder Per Heringstad, Erling Aas-Eng fra Hedmark Bondelag og nestleder Frøydis Haugen fra Norges Bondelag er innledere på møtet.

Det er Hedmark Bondelag, Oppland Bondelag og Hedmark og Oppland Fjørfelag som arrangerer møtet.

Bakgrunnen for møtet er en tung oppbygging innen fjørfekjøttproduksjon i Rogaland, Trøndelag og Østfold. Den Stolte Hanes satsing i Rogaland har nå ført til utbygging av mange nye kyllinghus på Jæren. Utbyggingen er nå så stor, at det ikke er nok spredeareal til gjødsla fra kyllinghusene. Som Nationen omtalte 10. juli, satser Norsk Naturgjødsel nå på eksport av kyllinggjødsel til Vietnam. Fra før er det omfattende transport av overskuddsgjødsel fra Rogaland til Sørlandet og Østlandet.

Hedmark Bondelag tok opp problemstillingen på Norges Bondelags årsmøte i juni. Nestleder Lars Opsal jr viste til lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjon, som slår fast at produksjonen skal ha tilknytning til vanlig jordbruksdrift.

- I et klimaperspektiv er det viktig at det er sammenheng mellom produksjon og spredeareal, og at næringsstoffene i størst mulig grad brukes på gården, sa Opsal jr til Bondetinget. Han var tydelig på at det ressursmessig og klimamessig blir helt galt å flytte møkk fra øst til vest.

Fylkesleder Erling Aas-Eng var ikke mindre tydelig da det i Nationen kom fram at Norsk Naturgjødsel sågar vil eksportere gjødsel helt til Vietman.

- Nå ser vi at vi får en utvikling der en løsriver produksjonen fra arealressursene på gården. Det er ikke en sunn utvikling. Legitimiteten til norsk landbruk og produksjonen av hvitt kjøtt kan bli skadet. Jeg er skeptisk til at en kan gå rundt kravene om spredeareal ved å sende gjødsla ut av landet. Det er ikke en bærekraftig modell, sa Aas-Eng til Nationen.

Han tok til orde for en regelendring, slik at det tydelig stilles krav til at en må ha et fysisk areal å spre møkka på.

Nå blir det altså et stormøte om tematikken i Elverum torsdag 17. august. Møtet er ikke kun myntet på medlemmer - det er åpent også for andre interesserte. Her følger programmet (som også kan lastes opp via lenken):

 

 

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere