Stormøte om fjørfekjøtt i Innlandet

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Innlandet i ingenmannsland? er tittelen på et møte om framtida for fjørfeproduksjonen i vår region. Møtet finner sted på Nortura Elverum torsdag 17. august kl 19. Hvor skal norsk fjørfekjøtt produseres framover? er det vesentlige spørsmålet som stilles i møtet.

Kyllingbonde Anne Kristine Rossebø, Torill Møystad fra Hedmark og Oppland Fjørfelag, Nortura-nestleder Per Heringstad, Erling Aas-Eng fra Hedmark Bondelag og nestleder Frøydis Haugen fra Norges Bondelag er innledere på møtet.

Det er Hedmark Bondelag, Oppland Bondelag og Hedmark og Oppland Fjørfelag som arrangerer møtet.

Bakgrunnen for møtet er en tung oppbygging innen fjørfekjøttproduksjon i Rogaland, Trøndelag og Østfold. Den Stolte Hanes satsing i Rogaland har nå ført til utbygging av mange nye kyllinghus på Jæren. Utbyggingen er nå så stor, at det ikke er nok spredeareal til gjødsla fra kyllinghusene. Som Nationen omtalte 10. juli, satser Norsk Naturgjødsel nå på eksport av kyllinggjødsel til Vietnam. Fra før er det omfattende transport av overskuddsgjødsel fra Rogaland til Sørlandet og Østlandet.

Hedmark Bondelag tok opp problemstillingen på Norges Bondelags årsmøte i juni. Nestleder Lars Opsal jr viste til lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjon, som slår fast at produksjonen skal ha tilknytning til vanlig jordbruksdrift.

- I et klimaperspektiv er det viktig at det er sammenheng mellom produksjon og spredeareal, og at næringsstoffene i størst mulig grad brukes på gården, sa Opsal jr til Bondetinget. Han var tydelig på at det ressursmessig og klimamessig blir helt galt å flytte møkk fra øst til vest.

Fylkesleder Erling Aas-Eng var ikke mindre tydelig da det i Nationen kom fram at Norsk Naturgjødsel sågar vil eksportere gjødsel helt til Vietman.

- Nå ser vi at vi får en utvikling der en løsriver produksjonen fra arealressursene på gården. Det er ikke en sunn utvikling. Legitimiteten til norsk landbruk og produksjonen av hvitt kjøtt kan bli skadet. Jeg er skeptisk til at en kan gå rundt kravene om spredeareal ved å sende gjødsla ut av landet. Det er ikke en bærekraftig modell, sa Aas-Eng til Nationen.

Han tok til orde for en regelendring, slik at det tydelig stilles krav til at en må ha et fysisk areal å spre møkka på.

Nå blir det altså et stormøte om tematikken i Elverum torsdag 17. august. Møtet er ikke kun myntet på medlemmer - det er åpent også for andre interesserte. Her følger programmet (som også kan lastes opp via lenken):

 

 

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere