Stormøte: Ny landbrukspolitikk!

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Troms Bonde- og Småbrukarlag inviterte til åpent landbrukspolitisk møte i dag på Ishavshotellet i Tromsø. En fullsatt sal var møtt opp for å høre på Per Olaf Lundteigen, Vegard Vigdenes, Odd Magne Harstad og Svenn Arne Lie.

Leder i Troms Bonde- og Småbrukarlag, Birger Bull, åpnet møtet og mante til diskusjoner angående landbrukspoltikken både i møtet og i alle andre arenaer, da vi trenger å få økt fokus på norsk matproduksjon.

Vegard Vigdenes fra Stjørdal og Meråker Bonde- og småbrukarlag summerte opp dagens situasjon i landbruket. Han er mannen bak "Aksjon ny landbrukspolitikk", og forklarte litt bakgrunnen for at denne aksjonen oppsto. Listhaug startet oppropet for mer robuste og større enheter og de som driver på heltid, men sannheten er at 11% av dagens bønder er heltidsbønder, og de driver 15 % av alt jordbruksarealet i Norge. Altså nesten ingen.

Odd Magne Harstad fra NMBU sitt innlegg handlet om klimagasser og melkekyr. Melkeproduksjonen er effektiv, miljøvennlig og utnytter grovfôrressurser. Men vi må ikke øke ytelsen per ku mer enn det er i dag, da vil vi minke grovfôrandelen av fôrseddelen i så stor grad, at 1 mill. daa vil gå ut av drift. Han mener løsninga på manglende kjøttproduksjonen i landet i dag, er å senke ytelsen per ku og drive med kombinert drift, i stedet for å drive med ammeku, som krever så store arealer.

Svenn Arne Lie, forfatter av boka "En nasjon av kjøtthuer" holdt  et forrykende foredrag om norsk landbruk og selvforsyninga i landet. Som de andre viste han at det går mot mer og mer bruk av kraftfôr, og lavere og lavere selvforsyningsgrad. Kraftfôrprisen var under lupen, og billig kraftfôr gir dyrt gras, og dermed reduseres begge arealer. Og Nord-Norge har størst økonomisk utbytte av en slik politikk, et fylke som har ubrukte grasarealer og landets beste beiter i utmarka. Manglende støtte til jord kontra bygninger, var også satt i fokus.

Per Olaf Lundteigen snakket om veien videre i norsk landbruk - forbrukermakt og kjedemakt i forbindelse med narasinsaken. Ærlighet i den norske landbruksproduksjonen er viktig, og slik som den fungerer i dag er det økende brukt av importerte innsatsfaktorer, og det er ikke det vi formidler til forbruker.

Det grønne skiftet bør inneholde grep for å få opp lønnsomheten i primærnæringene, så vi prioriterer de fornybare ressursene og ikke de fossile. Får vi dette til å gi økonomisk lønnsomhet vil rekrutteringa gå av seg selv.

Jordbrukspolitikk er en samfunnssak, og ikke en politikk for bønder. Bønder må gjøre den største jobben for å skaffe nok og trygg mat fra norske arealer slik at vi får en tryggere matforsyning. Denne maten skal produseres på en mest mulig samfunnsøkonomisk måte og gi lønnsomhet til bonden.

Sau, gris og egg er de store taperene i Statens tilbud.

Staten kom med sitt tilbud til jordbruket i dag. Fylkesleder Svein Olav Thomassen er fornøyd med at Staten tar inn over seg at kostnadene i landbruket øker, men er ikke glad for at de fortsatt bruker prosent og ikke kroner for tette inntektsgapet til andre grupper. I Troms kommer sauen særdeles dårlig ut.

Er du klar?

Flom, storm, brann, smitte og ulykke er hendelser vi forbinder med kaos og unntakstilstand. Hvor forberedt er DU på hva som kan hende og hva du skal gjøre? «Tryggere sammen» er et nytt kursopplegg for deg, din gard og lokalsamfunnet ditt.

Årsmøte i Troms Utmarkslag

Troms Utmarkslag avholder seminar og årsmøte i Bardu, kommunestyresalen, 18.april fra kl. 1100- 1430. I forkant av årsmøte arrangerer vi et miniseminar som tar for seg noen av utfordringene ved økt turisme og bruk av utmarka.

Brannverndag i landbruket

Troms Bondelag inviterer til brannverndag i landbruket i lag med Fylkesmannen i Troms, Troms Brann- og redning og Gjensidige, tirsdag 17.april kl. 1000-1400 ved brannstasjonen i Tromsø, Forsøket 9.

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Dette skjer i Troms Bondelag

Tirsdag
21
August

Styremøte Troms Bondelag

Rundhaug
Mandag
15
Oktober

Årsmøter i lokallagene

Mandag
12
November

Styremøte Troms Bondelag

Indre Troms

Våre samarbeidspartnere