Storfekjøttsituasjonen er alvorlig.

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Situasjonen for storfekjøttproduksjonen bekymrer Ole Seegaard. Denne bekymringen delte han med årsmøtet i Norges Bondelag. Seegaard sammenlignet situasjonen med hva en frosk gjør når den havner i ei gryte med vann.

Her er innlegget til Ole Seegaard:

Storfekjøttsituasjonen er alvorlig. Frafall av produsenter er urovekkende, importvernet svekkes, rekrutteringen er sviktende, investeringsetterslepet er tiltagende og økonomien holder ikke tritt med kostnadsveksten på innsatsfaktorene. Tall fra jordbruksavtalen i fjor viser at ammekuproduksjonen har en inntekt som utgjør ca. 70 % av gjennomsnittet i landbruket.

Dere vet kanskje at putter du en frosk opp i ei gryte og setter varme på kokeplata så blir den der til vannet koker den i hjel – slipper du en frosk opp i kokende vann så hopper den direkte ut igjen…

Produsenter som har vært i gamet lenge kokes sakte ihjel som frosker uten aktuelle fluktveger, mens de som hopper oppi det etter avvikling av annen produksjon eller som nystartere spretter fort ut av gryta igjen.

Med andre ord er det viktig å legge forutsetningene til rette for de som allerede er i næringa, slik at disse evner å utnytte sine ressurser til fulle, fremfor å tenke hardt og lenge på å rekruttere nye produsenter, ofte fra tidligere melkebruk. – Melkeprodusentene trengs for å produsere nok melk…

På 10 år har beitetilskudd, produksjonstilskudd og driftstilskudd, helt nødvendig, styrket økonomien med ca. 5000 pr ammeku – i år økes maksimalt husdyrtilskudd med 5000 og taket på driftstilskudd reduseres med 7000. Staten kutter nå altså 2000 kroner fra produsenter som stanger i taket.

En kjenning av meg kalkulerer med 63 tonn okseslakt i år og stilles etter jordbruksoppgjøret i utsikt å få en netto-effekt i form av en inntektsreduksjon på 10 000 kroner i belønning for innsatsen.

Jordbruksoppgjøret legger også ut snubletråder for landbruksnæringa. Sektorer med overproduksjon tilgodeses nå i større grad enn storfekjøttproduksjonen. Det er også en bred forståelse for at kornproduksjonen må styrkes, men nødvendig merpris på fôrkorn må ikke lastes ene og alene over på husdyrprodusentene. La oss likevel ikke skule for mye på hva naboen får, men la oss finne løsninger - vi er i et skjebnefellesskap og det siste vi trenger nå er intern krangel.

Landbruksmeldingas fagre mål, og mitt minister-signerte eksemplar påført hilsenen «les og lær» blekner kraftig i lys av virkemidlenes effekt.

 «Grovfôrbasert husdyrhold utgjør den viktigste delen av matproduksjonen i distriktene og storfe står for den største verdiskapingen i kjøttsektoren» uttalte Svebestad i Nortura optimistisk før jordbruksoppgjøret og etterlyste samtidig en langsiktig handlingsplan for økt kjøttproduksjon.

Dette bifalles og jeg oppfordrer Bondelaget sentralt om sette seg i førersetet, ta initiativet og invitere bransjeaktører og interessegrupper til at det utarbeides en konkret og langsiktig nasjonal strategi for økt kjøttproduksjon fra grovfôrbasert husdyrhold.

Prognosen for underskudd i norskprodusert storfekjøtt tegner i år til å bli om lag 10.000 tonn og tallet stiger – om det ikke tas grep nå.

Allerede i inneværende år må rammevilkårene for produksjon av storfekjøtt i Norge styrkes - om ikke storfebøndene gradvis skal bli kokt i hjel som frosk i gryta!

Ole Seegaard

 

 

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere