Store interesse for Valdresbonden om 20 år

Av Jorunn Løvdal,
  • Tips en venn om denne siden

Det var nesten fullt i auditoriet på Valdres videregåande skule den 9. februar da bondelagene i Valdres inviterte til åpnet møte om Valdresbonden om 20 år. Over 100 personer møtte og det ble et aktivt og positivt møte.

Innledere:
Nils T Bjørke, leder Norges Bondelag.

Bjørke innledet om ”Bondelaget og samvirke” og Bondelagets foreløpige innspill til Landbruks- og matmeldingen. 

Grete Sjurgard, styreleder Tun Media, tidligere leder Østlandsmeieriet

Sjurgard tok i sitt innlegg for seg sentrale elementer i landbrukspolitikken, ”Den norske modellen” som er jordbruksavtalen, markedsordningen, importvernet og samvirke, lovgrunnlaget for samvirke og landbrukssamvirkets oppgaver.

Sjurgard har vært medlem i Matkjedutvalget, og hun orienterte om arbeidet i dette.

Jan Arild Berg, bonde og ordfører i Etnedal

Berg tok for seg noen av de utfordringer og muligheter han ser for Valdresjordbruket sett opp mot den nye Landbruks- og matmeldinga. Berg var tydelig på at et sterkt samvirke er en forutsetning for å kunne drive jordbruk i distriktene. Berg sa også at det er mange muligheter til å utvikle Bygdenæringer, og at forutsetningen for dette er at det ligger en volumproduksjon i bunn.

Etter en kort pause ble det åpnet for innspill/spørsmål fra salen, og det var en aktiv forsamling som benyttet anledningen til å stille spørsmål og gi kommentarer på utfrodringer og muligheter for Valdresjordbruket. Det var spørsmål om bl.a. rekruttering, handel, struktur, inntektsmuligheter. Flere fra salen poengterte også hvor viktig det er med et sterkt samvirke.

 


Jan Arild Berg, bonde og ordfører i Etnedal, Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag og Grete Sjurgard, styreleder i Tun Media Møteleder Helge Lajord, leder i Vang Bondelag og Grete Sjurgard, styreleder i Tun Media

Ola Råbøl

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere