Store interesse for Valdresbonden om 20 år

Av Jorunn Løvdal,
  • Tips en venn om denne siden

Det var nesten fullt i auditoriet på Valdres videregåande skule den 9. februar da bondelagene i Valdres inviterte til åpnet møte om Valdresbonden om 20 år. Over 100 personer møtte og det ble et aktivt og positivt møte.

Innledere:
Nils T Bjørke, leder Norges Bondelag.

Bjørke innledet om ”Bondelaget og samvirke” og Bondelagets foreløpige innspill til Landbruks- og matmeldingen. 

Grete Sjurgard, styreleder Tun Media, tidligere leder Østlandsmeieriet

Sjurgard tok i sitt innlegg for seg sentrale elementer i landbrukspolitikken, ”Den norske modellen” som er jordbruksavtalen, markedsordningen, importvernet og samvirke, lovgrunnlaget for samvirke og landbrukssamvirkets oppgaver.

Sjurgard har vært medlem i Matkjedutvalget, og hun orienterte om arbeidet i dette.

Jan Arild Berg, bonde og ordfører i Etnedal

Berg tok for seg noen av de utfordringer og muligheter han ser for Valdresjordbruket sett opp mot den nye Landbruks- og matmeldinga. Berg var tydelig på at et sterkt samvirke er en forutsetning for å kunne drive jordbruk i distriktene. Berg sa også at det er mange muligheter til å utvikle Bygdenæringer, og at forutsetningen for dette er at det ligger en volumproduksjon i bunn.

Etter en kort pause ble det åpnet for innspill/spørsmål fra salen, og det var en aktiv forsamling som benyttet anledningen til å stille spørsmål og gi kommentarer på utfrodringer og muligheter for Valdresjordbruket. Det var spørsmål om bl.a. rekruttering, handel, struktur, inntektsmuligheter. Flere fra salen poengterte også hvor viktig det er med et sterkt samvirke.

 


Jan Arild Berg, bonde og ordfører i Etnedal, Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag og Grete Sjurgard, styreleder i Tun Media Møteleder Helge Lajord, leder i Vang Bondelag og Grete Sjurgard, styreleder i Tun Media

Ola Råbøl

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere