Stor tro på landbruket i Snertingdal

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesstyret dro på rundtur blant medlemmer i Snertingdal Bondelag, og her fikk vi se investeringslyst og tro på landbruket.

Steinar Lyshaug blant sauen i nybygd trefjøs.Første stopp på turen var hos Steinar Lyshaug. Han og familien har på garden Nøss Nedre lagt ned stor innsats i renovering, opparbeidelse av beiter og nybygg av driftsbygninger.

I nytt trefjøs har de drøyt 200 vinterfora sauer. Som skogutdannet er Steinar litt over middels opptatt av bruk av tre, og dette vises både i reisverk og i overflate på forbrettet. Samboeren har skog i Hedmark, og det er ikke få kubikk med furu som er fraktet derfra og saget til plank på ei gardssag i nabolaget. Fjøset vitner også om omtanke og praktisk tenkning i forhold til at de er småbarnsforeldre. Eget rom med kjøkken og sanitæranlegg og barnerom med vinduer ut mot fjøset er praktisk i hektiske perioder som lamming.

I tillegg til garden, jobber Steinar hos fylkesmannen med ansvar for oppfølging av Skogfondsordningen. Her har han fått fleksibel arbeidstid, og i travle perioder søker han om permisjon for å drive mer hjemme.

Steinar er ivrig opptatt av å legge tilrette for at bygdemiljøet skal ha fine turmuligheter i kulturlandskapet rundt garden. Skolen og barnehage ligger ikke langt fra garden, og rundt garden er det opparbeidet lysløype til glede for mange.

 

 

 

Bygdas eneste robotfjøs

Lenger opp i bygda finner vi garden til Monica og Petter Klette. Her har det vært mjølkeproduksjon, noe ungfolket gjerne ville fortsette med. Men ryggen til Petter ville ikke lenger drive i et gammelt fjøs, og de sto overfor et vanskelig veivalg.

De endte opp med å bygge en ny del til det gamle fjøset, og sette inn robot. Samtidig er det krevende med ei såpass stor investering, og en av dem måtte ut i jobb. Det ble Monica som endte opp som heltidsbonden på garden. Hun trives godt i fjøset og har god kontroll med robot, avl og fôring. Men før hun følte hun virkelig kunne bidra, måtte det skolering til. Hun går nå voksenagronom (egen sak om dette). Petter jobber nå som økonomirådgiver i Tine.

 Rundt garden har de drevet omfattende nydyrking av beiter de siste årene.

 Monica ved datamaskinen som styrer mjølkerobot, mjølking, kraftfôr, brunst og helse.  Petter Klette

 

Nektes nydyking på åndelig grunn

Vårt eget fylkesstyremedlem Ole Seegard har også satset stort. Han forer fram okser på innkjøpt kalv i et nyombygd fjøs. Garden ligger rundt Seegard kirke med sin historisk og eventuelle innholdsrike grunn. Her har han derfor støtt på en del utfordringer med Riksantikvarens båndlegging av dyrka mark og beite..

 

 Ole Seegard forteller fylkesstyret om garden, okseproduksjon og utfordringer med Riksantikvaren.

 

Invester i ei lovlig næring med store utfordringer

GullrevLars og Ivar Fladsrud driver pelsdyroppdrett sammen. Lars driver i kombinasjon med mjølk, mens Ivar driver en pelsdyrfarm til et annet sted.

De produserer pels av sølvrev, blårev og gullrev. Markedet er bra for pels nå, og det meste eksporteres til Russland og Kina. Vi har investert stort i ei lovlig næring, de har jevnlig kontroll av Mattilsynet og produserer fin pels. Det blir ikke fin pels av dyr som lider, sier Ivar Fladsrud, og legger ikke skjul på at det er vondt å lese kritikken alle i næringa får når noen få ikke driver slik de skal mht dyrevelferd.

 

 

 

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere