Stor tro på landbruket i Snertingdal

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesstyret dro på rundtur blant medlemmer i Snertingdal Bondelag, og her fikk vi se investeringslyst og tro på landbruket.

Steinar Lyshaug blant sauen i nybygd trefjøs.Første stopp på turen var hos Steinar Lyshaug. Han og familien har på garden Nøss Nedre lagt ned stor innsats i renovering, opparbeidelse av beiter og nybygg av driftsbygninger.

I nytt trefjøs har de drøyt 200 vinterfora sauer. Som skogutdannet er Steinar litt over middels opptatt av bruk av tre, og dette vises både i reisverk og i overflate på forbrettet. Samboeren har skog i Hedmark, og det er ikke få kubikk med furu som er fraktet derfra og saget til plank på ei gardssag i nabolaget. Fjøset vitner også om omtanke og praktisk tenkning i forhold til at de er småbarnsforeldre. Eget rom med kjøkken og sanitæranlegg og barnerom med vinduer ut mot fjøset er praktisk i hektiske perioder som lamming.

I tillegg til garden, jobber Steinar hos fylkesmannen med ansvar for oppfølging av Skogfondsordningen. Her har han fått fleksibel arbeidstid, og i travle perioder søker han om permisjon for å drive mer hjemme.

Steinar er ivrig opptatt av å legge tilrette for at bygdemiljøet skal ha fine turmuligheter i kulturlandskapet rundt garden. Skolen og barnehage ligger ikke langt fra garden, og rundt garden er det opparbeidet lysløype til glede for mange.

 

 

 

Bygdas eneste robotfjøs

Lenger opp i bygda finner vi garden til Monica og Petter Klette. Her har det vært mjølkeproduksjon, noe ungfolket gjerne ville fortsette med. Men ryggen til Petter ville ikke lenger drive i et gammelt fjøs, og de sto overfor et vanskelig veivalg.

De endte opp med å bygge en ny del til det gamle fjøset, og sette inn robot. Samtidig er det krevende med ei såpass stor investering, og en av dem måtte ut i jobb. Det ble Monica som endte opp som heltidsbonden på garden. Hun trives godt i fjøset og har god kontroll med robot, avl og fôring. Men før hun følte hun virkelig kunne bidra, måtte det skolering til. Hun går nå voksenagronom (egen sak om dette). Petter jobber nå som økonomirådgiver i Tine.

 Rundt garden har de drevet omfattende nydyrking av beiter de siste årene.

 Monica ved datamaskinen som styrer mjølkerobot, mjølking, kraftfôr, brunst og helse.  Petter Klette

 

Nektes nydyking på åndelig grunn

Vårt eget fylkesstyremedlem Ole Seegard har også satset stort. Han forer fram okser på innkjøpt kalv i et nyombygd fjøs. Garden ligger rundt Seegard kirke med sin historisk og eventuelle innholdsrike grunn. Her har han derfor støtt på en del utfordringer med Riksantikvarens båndlegging av dyrka mark og beite..

 

 Ole Seegard forteller fylkesstyret om garden, okseproduksjon og utfordringer med Riksantikvaren.

 

Invester i ei lovlig næring med store utfordringer

GullrevLars og Ivar Fladsrud driver pelsdyroppdrett sammen. Lars driver i kombinasjon med mjølk, mens Ivar driver en pelsdyrfarm til et annet sted.

De produserer pels av sølvrev, blårev og gullrev. Markedet er bra for pels nå, og det meste eksporteres til Russland og Kina. Vi har investert stort i ei lovlig næring, de har jevnlig kontroll av Mattilsynet og produserer fin pels. Det blir ikke fin pels av dyr som lider, sier Ivar Fladsrud, og legger ikke skjul på at det er vondt å lese kritikken alle i næringa får når noen få ikke driver slik de skal mht dyrevelferd.

 

 

 

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere