Stilling som rådgiver i Nordland Bondelag

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Annengangs utlysning av rådgiverstillingen med ny søknadsfrist 18. april 2013.

Norges Bondelag er en fagorganisasjon for både bønder og alle andre som synes at norsk matproduksjon er viktig. NorgesBondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Vi har over 60.000 medlemmer fordelt på mer enn 500 lokallag. Det er 110 ansatte i organisasjonen, hvorav 54 ved hovedkontoret i Schweigaardsgate i Oslo. Internettadressen er : www.bondelaget.no

Rådgiver i Nordland

Ved vårt fylkeskontor i Bodø er det ledig fast stilling som rådgiver.
Vi kan tilby varierte og spennende arbeidsoppgaver, blant annet:

  • Arbeid med næringspolitiske og landbruksfaglige spørsmål
  • Organisasjonsarbeid og medlemskontakt
  • Omdømme / kommunikasjonsarbeid

Den som blir ansatt bør ha god kjennskap til landbruk og interesse for organisasjons- og informasjonsarbeid. Evne til å jobbe i team, ta initiativ og godt humør setter vi også pris på. Søker bør ha høyere utdanning eller relevant erfaring innen landbruk, organisasjon eller media.

Lønn og andre betingelser i henhold til lønnsavtale. Gode forsikringsordninger. Kontorsted er i sentrum med parkering (Sjøgata 33). Kontoret har 4 ansatte.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt gjerne organisasjonssjef i Nordland Geir Jostein Sandmo, mobil: 957 72 032 eller HR-rådgiver Catharina B. Andersen, tlf 22 05 45 91.

Kort søknad med CV sendes innen 18. april 2013 til Norges Bondelag på mail: bondelaget@bondelaget.no

 

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere