Sterk bekymring for kyllingproduksjonen i Innlandet

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Kyllingproduksjonen i Innlandet er i en kraftig skvis. Bekymringen kom tydelig til uttrykk da 100 produsenter og tillitsvalgte stimlet sammen på møte om framtida for kyllingproduksjonen torsdag.


Innlederne fra venstre: Anne Kristine Rossebø, Frøydis Haugen, Hanne Guåker og Per Heringstad

Kantina på Norturas anlegg i Elverum ble smekk full, og stolbæring måtte til, på stormøtet som Hedmark Bondelag, Oppland Bondelag og Hedmark og Oppland Fjørfelag arrangerte 17.08.17.

Noe av bakteppet for møtet er at Nortura har tapt markedsandeler i kyllingmarkedet. Nortura har sitt største kyllingslakteri på Hærland i Østfold, og har i tillegg anlegget i Elverum. Når Nortura sliter med overkapasitet på slakterifronten, er bekymringen at Elverum-anlegget kan havne i faresonen. Kyllingproduksjon er ganske tett knyttet til slakteriene, blant annet på grunn av transportavstand. Derfor er det stor kyllingproduksjon i Solør, Sør-Østerdal og på Hedmarken – knyttet til slakterianlegget i Elverum. Hos bøndene i regionen er det nå sterk bekymring for hvordan deres framtid blir.
I tillegg er det slik at Nortura-bøndene ikke får kjøre med fulle kyllinghus på grunn av overproduksjonen. Bøndene er nå nede på 80 prosent av kapasiteten sin, noe som så klart er svært krevende.

Samtidig er det en kraftig oppbygging i Rogaland rundt Den Stolte Hanes anlegg der. Videre bygger Rema nytt slakteri i Trøndelag.
I Rogaland er produksjonen nå så stor, at det ikke finnes nok jorder til å spre kyllingmøkka på. Derfor transporteres nå kyllingmøkk fra Rogaland til Sørlandet og Østlandet. Norsk Naturgjødsel satser til overmål på eksport av kyllinggjødsel fra Rogaland til Vietnam. Langtransport og eksport av kyllingmøkk er selvsagt ikke miljømessig forsvarlig, noe nestleder i Hedmark Bondelag, Lars Opsal jr, tok opp på Norges Bondelags årsmøte i juni.


Smekk fullt: Vi telte 99 deltakere ved møtestart, og enda kom det nok noen til underveis.

Møtet var preget av svært engasjerte innledere og deltakere.
Anne Kristine Rossebø, som er kyllingbonde i Våler, fortalte om hvordan situasjonen oppfattes som produsent.
- Vi opplever at situasjonen er alvorlig. I tillegg til at vi nå ikke får bruke 20 prosent av kapasiteten i kyllinghusene våre, så kommer 30 nye produsenter fra Trøndelag til Nortura i 2018. Jeg er veldig spent på hva som skal bli løsningen her, sa Rossebø.
Hun la ikke fingrene imellom på hva hun frykter mest.
- Det er krise for oss hvis Elverum-anlegget forsvinner, sa hun.

Hun la vekt på at Rogalands eksport av gjødsel er egnet til å undergrave viktige prinsipper i landbrukspolitikken.
- Dyreproduksjonen skal være knyttet til den jorda vi driver, det må ligge fast, sa hun.

Rossebø oppfordret ordførerne i regionen til å engasjere seg.
- Elverum-ordfører Erik Hanstad engasjerte seg sist Nortura-anlegget var truet. Nå bør han komme på banen igjen. Og fjørfeproduksjonen må på agendaen på høyeste politiske nivå. Og sist men ikke minst: Hos Nortura må en nå kjenne at det brenner under beina. Nortura må bli flinkere til å fremme egne produkter og fortrinn, sa Rossebø, og viste blant annet til at mange bønder har satset ekstra på miljøet som kyllingene lever i. Konkurrentene bruker dette i sin markedsføring, mens Nortura ikke gjør det.

Hanne Guåker, kalkunprodusent og leder i Nes og Helgøya Bondelag som ett av flere tillitsverv, var den som tok initiativ til møtet. Hun var sterkt kritisk til at det i Rogaland tillates en sterk oppbygging av kyllingproduksjon, enda det åpenbart ikke er bærekraftig i det store bildet.

- Skal norsk kyllingproduksjon beholde sitt store fortrinn med svært liten bruk av antibiotika, så må vi fortsatt ha spredt produksjon. Det er ikke robust å samle produksjonen rundt tre store anlegg. Det vil garantert øke smittepresset, og dermed også antibiotikabruken, sa Guåker.

Både fra innledere og publikum i salen kom kritikk mot at Nortura har fått en svekket posisjon i markedet, særlig ved at Coop har gjort avtale med andre leverandører.
Nortura har nå cirka 40 prosent av kyllingmarkedet. Nortura leverer ca 80 prosent av kyllingen som Norgesgruppen selger, og og Norgesgruppen har 44 prosent av det totale kyllingsalget i Norge.
Per Heringstad fra Norturas konsertstyre la vekt på at Prior-produkter har hatt 7 prosent vekst siden nyttår, og at det er positive tegn i markedet.

- Og så må jeg tydelig si at det ikke er noen sak per dags dato å legge ned i Elverum. Dette er ingen aktuell styresak, sa Heringstad.

Fra Norges Bondelag stilte nestleder Frøydis Haugen. Hun sa at et av de aktuelle tiltakene som kan vurderes, er å sette krav til spredeareal for gjødsla, for eksempel at jordet må være i en viss nærhet til eiendommen.
Hun var også enig med Hedmark Bondelags leder Erling Aas-Eng i at det trengs strengere rammer for hvordan norsk fjørfeproduksjon skal drives og utvikles framover.


Arrangører og initiativtakere: Torill Møystad fra Hedmark og Oppland Fjørfelag, initiativtaker Hanne Guåker og Erling Aas-Eng fra Hedmark Bondelag.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere