Status for prosjekt "Bedre jervejakt i Nordland"

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Prosjektet har som mål å stimulere til dannelse av nye jaktlag, samtidig som etablerte jaktlag/jegere også skal støttes.

Prosjekt Utmark fortsetter sitt arbeid med prosjektet ”Bedre jervejakt i Nordland”, og mye arbeid er allerede utført. Tildelingene, i form av teknisk utstyr, åtebuer og båser for jaktsesongen 2012/2013 er ferdig behandlet og mye nytt utstyr har allerede funnet veien ut i skogen, fra Bindal i sør til Narvik i Nord. 

Du kan lese hele statusrapporten ved å klikke på linken her.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere