Statens tilbud i jordbruksforhandlingene er tonedøvt

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Staten mente kravet fra jordbruket var umusikalsk. Da må vi kunne betegne tilbudet i jordbruksforhandlingene som direkte tonedøvt, sier fylkesleder i Oppland Bondelag, Trond Elllingsbø.

 

Kravet - et nødvendig løft for norsk matproduksjon

Kravet var lagt fram som et tilbud til Stortinget for å svare på deres ferske jordbruksmelding.

 

Regjeringens tilbud svarer ikke på Stortingets bestilling

Regjeringen har vist uvilje mot å satse på landbruket i hele sin Regjeringsperiode. Med Stortingets behandling av jordbruksmeldinga, mente vi at Regjeringen hadde fått en klar ordre fra Stortinget om å satse på landbruket og økt norsk matproduksjon, sier fylkesleder Trond Ellingsbø. Stortingets satte et mål om at inntektsgapet mellom jordbruket og andre yrkesgrupper skal reduseres. Nå svarer Regjeringa med å øke det samme gapet. Mens kravet var på 1.450 millioner, er Statens tilbud 410 millioner.Dette gir en inntektsvekst for landbruket på 2,25 prosent. Andre grupper har en inntektsvekst på 3,1 prosent i samme periode.

Statens forhandlingsleder Leif Forsell kommenterte at det i behandlingen av jordbruksmeldinga fantes et stort mindretall. Dette viser en Regjering i utakt med Stortinget, sier han. 

Fylkesleder Trond Ellingsbø

 

Tilskudd til arealbruk gir reduserte inntekter for Opplandsbonden

Oppland er et beitefylke, og vi er glade for at Regjeringen vil satse ekstra på bruken av utmarksbeite. Dette er i tråd med jordbruksmeldinga. Jordbruksmeldinga sier imidlertid at dette ikke skal gå på bekostning av innmarksbeite. Det gjør det i tilbudet, der Regjeringa fjerner hele beitetilskuddet.

Likeledes gir Staten med den ene hånda, men tar mer tilbake med den andre i areal- og kulturlandskapstilskudd. Enkel matematikk, sier Ellingsbø. Minus og pluss gir null. Gir du mer på minussida enn på plussida, blir resultatet negativt. Er dette en satsing?, spør han.

 

Det gjødsles og satses på årets vekstsesong rundt om i landet. Hva kan vi si om Statens gjødsling og satsing etter dagens framlegging av tilbudet i jordbruksforhandlingene?

Markedspotensiale

Staten gjør et stort nummer av at markedet kunne vært utnyttet bedre. Den overproduksjonen vi har i dag, mener vi skyldes tut-og-kjør-politikk fra Regjeringen med økte konsesjonsgrenser, samt stimulering av de største brukene gjennom fjerning av tilskuddstaket i 2014 (da ble det brudd i forhandlingene), påpeker Trond Ellingsbø. Vi har i dag en effektiv markedsregulering som bondens egne selskap har ansvar for, en effektiv markedsregulering Regjeringen IKKE ønsker. I tillegg gir Staten økte importkvoter for EU, noe som også svekker markedsmulighetene for den norske bonden. Vi har altså flere tiltak fra Regjeringa som svekker markedsmulighetene samtidig som de gjør et stor nummer av jordbrukets ansvar for bedre å denne utnyttelsen.

 

Grunnlag for forhandlinger?

Fylkeslederen i Oppland samler fylkesstyret og lokallagsledere på telefonmøte senere i dag for å få deres reaksjoner på tilbudet. Det er viktig å få råd fra de som har skoa på fra alle deler av fylket, sier Trond Ellingsbø. Han skal gi råd videre til forhandlingsutvalget som nå går inn i ei lese- og vurderingsfase. Over helga vil forhandlingsutvalget gi svar til Statens forhandlingsleder om de vil gå i forhandlinger.

 

Norges Bondelags nettsak: Ingen vilje til å følge Stortinget.

 

Tilbudet er ikke bare tonedøvt, sier Trond Ellingsbø. Regjeringen har ikke svart på Stortingets bestilling, og de virker dermed døve for både toner og Stortingsmeldinger.

Trond Ellingsbø kan kontaktes på telefon 913 76 286.

 

 

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere