Statens tilbud i jordbruksforhandlingene er tonedøvt

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Staten mente kravet fra jordbruket var umusikalsk. Da må vi kunne betegne tilbudet i jordbruksforhandlingene som direkte tonedøvt, sier fylkesleder i Oppland Bondelag, Trond Elllingsbø.

 

Kravet - et nødvendig løft for norsk matproduksjon

Kravet var lagt fram som et tilbud til Stortinget for å svare på deres ferske jordbruksmelding.

 

Regjeringens tilbud svarer ikke på Stortingets bestilling

Regjeringen har vist uvilje mot å satse på landbruket i hele sin Regjeringsperiode. Med Stortingets behandling av jordbruksmeldinga, mente vi at Regjeringen hadde fått en klar ordre fra Stortinget om å satse på landbruket og økt norsk matproduksjon, sier fylkesleder Trond Ellingsbø. Stortingets satte et mål om at inntektsgapet mellom jordbruket og andre yrkesgrupper skal reduseres. Nå svarer Regjeringa med å øke det samme gapet. Mens kravet var på 1.450 millioner, er Statens tilbud 410 millioner.Dette gir en inntektsvekst for landbruket på 2,25 prosent. Andre grupper har en inntektsvekst på 3,1 prosent i samme periode.

Statens forhandlingsleder Leif Forsell kommenterte at det i behandlingen av jordbruksmeldinga fantes et stort mindretall. Dette viser en Regjering i utakt med Stortinget, sier han. 

Fylkesleder Trond Ellingsbø

 

Tilskudd til arealbruk gir reduserte inntekter for Opplandsbonden

Oppland er et beitefylke, og vi er glade for at Regjeringen vil satse ekstra på bruken av utmarksbeite. Dette er i tråd med jordbruksmeldinga. Jordbruksmeldinga sier imidlertid at dette ikke skal gå på bekostning av innmarksbeite. Det gjør det i tilbudet, der Regjeringa fjerner hele beitetilskuddet.

Likeledes gir Staten med den ene hånda, men tar mer tilbake med den andre i areal- og kulturlandskapstilskudd. Enkel matematikk, sier Ellingsbø. Minus og pluss gir null. Gir du mer på minussida enn på plussida, blir resultatet negativt. Er dette en satsing?, spør han.

 

Det gjødsles og satses på årets vekstsesong rundt om i landet. Hva kan vi si om Statens gjødsling og satsing etter dagens framlegging av tilbudet i jordbruksforhandlingene?

Markedspotensiale

Staten gjør et stort nummer av at markedet kunne vært utnyttet bedre. Den overproduksjonen vi har i dag, mener vi skyldes tut-og-kjør-politikk fra Regjeringen med økte konsesjonsgrenser, samt stimulering av de største brukene gjennom fjerning av tilskuddstaket i 2014 (da ble det brudd i forhandlingene), påpeker Trond Ellingsbø. Vi har i dag en effektiv markedsregulering som bondens egne selskap har ansvar for, en effektiv markedsregulering Regjeringen IKKE ønsker. I tillegg gir Staten økte importkvoter for EU, noe som også svekker markedsmulighetene for den norske bonden. Vi har altså flere tiltak fra Regjeringa som svekker markedsmulighetene samtidig som de gjør et stor nummer av jordbrukets ansvar for bedre å denne utnyttelsen.

 

Grunnlag for forhandlinger?

Fylkeslederen i Oppland samler fylkesstyret og lokallagsledere på telefonmøte senere i dag for å få deres reaksjoner på tilbudet. Det er viktig å få råd fra de som har skoa på fra alle deler av fylket, sier Trond Ellingsbø. Han skal gi råd videre til forhandlingsutvalget som nå går inn i ei lese- og vurderingsfase. Over helga vil forhandlingsutvalget gi svar til Statens forhandlingsleder om de vil gå i forhandlinger.

 

Norges Bondelags nettsak: Ingen vilje til å følge Stortinget.

 

Tilbudet er ikke bare tonedøvt, sier Trond Ellingsbø. Regjeringen har ikke svart på Stortingets bestilling, og de virker dermed døve for både toner og Stortingsmeldinger.

Trond Ellingsbø kan kontaktes på telefon 913 76 286.

 

 

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere