Staten løper fra ansvaret sitt i tilbudet til jordbruksoppgjøret

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesleder Trond Ellingsbø mener Staten gjennom sitt tilbud til jordbruket viser seg som både useriøse og umoralske i forhold til ansvaret for å øke matproduksjonen på norske ressurser.

Med umoralsk mener jeg at Regjeringen løper fra ansvaret sitt i forhold til hva Stortinget mener, sier Ellingsbø. Regjeringen er utøvende myndighet og har ansvaret for å gjennomføre det Storingsflertallet har bestemt. Stortinget sier vi skal øke matproduksjonen på norske ressurser. Da må vi ha et aktivt landbruk over hele landet.

For ei politisk næring som landbruket er, er det trist å se at Regjeringen ikke skjønner hva virkemidler kan brukes til. Budsjettmidler er nødvendig for å UTØVE en aktiv landbrukspolitikk. Når Stortingsflertallet har bedt om at landbruket skal produsere mer mat på norsk jord blir det for meg useriøst at Regjeringen reduserer nettopp muligheten for å utjevne forskjeller og med det bidra til å ta hele landet i bruk. Tilbudet gir ingen reversering av fjorårets retning med færre og større bruk. Dette vil ikke gi økt matproduksjon på norske ressurser, mener Trond Ellingsbø.

 

Utsiktsrydding i kulturlandskapet

Å høre Statens forhandlingsleder Leif Forsell redegjøre for en ny ordning som gir andre departement et sugerør i jordbruksoppgjøret, var provoserende, sier Ellingsbø. Mens Regjeringen gjerne vil rydde i ordninger, foreslår de nå å innføre en ny ordning; utsiktsrydding i kulturlandskapet. Trond Ellingsbø sier det er vel og bra at det bidras mot gjengroing av landskapet. Men det er IKKE GREIT at det skal bevilges midler over jordbruksoppgjøret til å rydde kanter. Her må både kulturministeren og næringsministeren gjøre en jobb innenfor sine budsjetter. Vi skal produsere mat, og mens vi krevde ca 20 kr i økt beitetilskudd, tilbyr Staten redusert tilskudd på innmarksbeite. Beitedyr er de beste landskapspleierne, og de gir oss mat attpå, sier Trond Ellingsbø.

Foto: Bård Bårdløkken i Døla Bilde.

 

Produksjonsregioner for mjølk

Saken om kvoteregioner for mjølk er en så stor landbrukspolitisk sak, at det ikke hører inn under jordbruksoppgjøret. Dette er en sak for den nye Landbruksmeldinga. Regjeringen spiller her hasard med hva Stortinget har sagt om saken. De har fått klare beskjeder fra flertallet på Stortinget om å opprettholde mjølkeproduksjon i hele landet. Det får vi ikke med færre og større mjøkeregioner, sier Trond Ellingsbø. Jeg skjønner ikke hvorfor Regjeringa ønsker å gå på en smell her, sier han.

I det hele tatt er det mye i tilbudet som virker useriøst, avslutter Trond Ellingsbø. Han vil bruke de nærmeste timene på å sette seg djupere inn i tilbudet og få signaler fra medlemmer og tillitsvalgte i Oppland Bondelag. Det blir også jevnlig kontakt innover mot forhandlingsutvalget i Norges Bondelag.

 

Her er pressemelding fra Norges Bondelag

Hele tilbudet kan lastes ned her.

 

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere