Staten løper fra ansvaret sitt i tilbudet til jordbruksoppgjøret

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesleder Trond Ellingsbø mener Staten gjennom sitt tilbud til jordbruket viser seg som både useriøse og umoralske i forhold til ansvaret for å øke matproduksjonen på norske ressurser.

Med umoralsk mener jeg at Regjeringen løper fra ansvaret sitt i forhold til hva Stortinget mener, sier Ellingsbø. Regjeringen er utøvende myndighet og har ansvaret for å gjennomføre det Storingsflertallet har bestemt. Stortinget sier vi skal øke matproduksjonen på norske ressurser. Da må vi ha et aktivt landbruk over hele landet.

For ei politisk næring som landbruket er, er det trist å se at Regjeringen ikke skjønner hva virkemidler kan brukes til. Budsjettmidler er nødvendig for å UTØVE en aktiv landbrukspolitikk. Når Stortingsflertallet har bedt om at landbruket skal produsere mer mat på norsk jord blir det for meg useriøst at Regjeringen reduserer nettopp muligheten for å utjevne forskjeller og med det bidra til å ta hele landet i bruk. Tilbudet gir ingen reversering av fjorårets retning med færre og større bruk. Dette vil ikke gi økt matproduksjon på norske ressurser, mener Trond Ellingsbø.

 

Utsiktsrydding i kulturlandskapet

Å høre Statens forhandlingsleder Leif Forsell redegjøre for en ny ordning som gir andre departement et sugerør i jordbruksoppgjøret, var provoserende, sier Ellingsbø. Mens Regjeringen gjerne vil rydde i ordninger, foreslår de nå å innføre en ny ordning; utsiktsrydding i kulturlandskapet. Trond Ellingsbø sier det er vel og bra at det bidras mot gjengroing av landskapet. Men det er IKKE GREIT at det skal bevilges midler over jordbruksoppgjøret til å rydde kanter. Her må både kulturministeren og næringsministeren gjøre en jobb innenfor sine budsjetter. Vi skal produsere mat, og mens vi krevde ca 20 kr i økt beitetilskudd, tilbyr Staten redusert tilskudd på innmarksbeite. Beitedyr er de beste landskapspleierne, og de gir oss mat attpå, sier Trond Ellingsbø.

Foto: Bård Bårdløkken i Døla Bilde.

 

Produksjonsregioner for mjølk

Saken om kvoteregioner for mjølk er en så stor landbrukspolitisk sak, at det ikke hører inn under jordbruksoppgjøret. Dette er en sak for den nye Landbruksmeldinga. Regjeringen spiller her hasard med hva Stortinget har sagt om saken. De har fått klare beskjeder fra flertallet på Stortinget om å opprettholde mjølkeproduksjon i hele landet. Det får vi ikke med færre og større mjøkeregioner, sier Trond Ellingsbø. Jeg skjønner ikke hvorfor Regjeringa ønsker å gå på en smell her, sier han.

I det hele tatt er det mye i tilbudet som virker useriøst, avslutter Trond Ellingsbø. Han vil bruke de nærmeste timene på å sette seg djupere inn i tilbudet og få signaler fra medlemmer og tillitsvalgte i Oppland Bondelag. Det blir også jevnlig kontakt innover mot forhandlingsutvalget i Norges Bondelag.

 

Her er pressemelding fra Norges Bondelag

Hele tilbudet kan lastes ned her.

 

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere