Sør-Fron og Jevnaker kåret til årets lokallag i Oppland Bondelag

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Under middagen på årsmøtet i Oppland Bondelag ble Sør-Fron Bondelag og Jevnaker Bondelag kåret til årets lokallag.

Hvert år gir Oppland Bondelag ut pris for aktivitet og verving blant lokallagene. I år vedtok styret å dele prisen mellom Sør-Fron Bondelag og Jevnaker Bondelag.

Fylkesleder Trond Ellingsbø deler ut diplom, twist og honnørord til leder i Jevnaker Bondelag Hans Gunstad og leder i Sør-Fron Bondelag Stein Arne Dalsegg. I tillegg deler lagene aktivitetsprisen som Oppland Bondelag får fra Norges Bondelag på 5.000 kroner.

Sør-Fron har god medlemsvekst og gir yrkesveiledning for ungdomsskolen

Sør-Fron har en medlemsvekst på 10 medlemmer eller 6 %. Dette er best i Oppland både i antall og i prosent. Sør-Fron arrangerte Budstikkestafett-arrangement på vegne av alle lagene i Midt-Gudbrandsdalen. Videre har de god tradisjon for gardsbesøk med yrkesveiledning for ungdomsskolen og de står for kalvemønstringa på Rudi Gard under familiedagen der. Styret i Sør-Fron har skrevet ”Vårnytt” for medlemmer i Sør-Fron der nye medlemmer blir ønsket spesielt velkomne.

Jevnaker har god kontakt med sine politikere

Jevnaker hadde en beskjeden medlemsvekst i fjor på et medlem. Men med tanke på at de året før vervet 15 nye medlemmer og har klart å holde på disse, er det beundringsverdig i ei tid da dessverre 23 av våre 36 lag har opplevd medlemsnedgang. Jevnaker hadde to budstikkearrangement, et sammen med de øvrige Hadelandslaga og et på egen hånd. I tillegg har de arrangert formannskapslunsj på en gard sammen med styret. I tillegg holder de tradisjonen med å ringe med gardsklokkene ved ulike høytider ved lag. I forbindelse med dette sender de også ut SMS til alle medlemmer der de minner om ringing med klokkene.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere