Snart klart for Landbrukshelga 2015

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Over 250 personer samles på Hafjell 31. januar til 1. februar for ei givende kurshelg i regi av en rekke samarbeidende organisasjoner i Landbruksråd Innlandet. Her følger oppdatert program.


Landbruksråd Innlandet ser fram til å ønske velkommen på Landbrukshelga 2015. Her ved styre/sekretariat: (øverst fra venstre:) Anette Jørstad (Oppland Bonde- og Småbrukarlag), Ellen Anne Bergseng (Tine), Tåle Willerud (Oppland Bondelag), (nederst fra venstre:) Einar Myki (Hedmark Bondelag), Torunn Heringstad (Mjøsen Skog) og Astrid Simengård (Oppland Bondelag).

Helga er fullbooket og vel så det – faktisk ble det ei venteliste på over 25 personer.

Kurshelga finner sted på Quality Hotel & Resort Hafjell i Øyer i Oppland.

Arrangørgruppa i Landbruksråd Innlandet er veldig glad for at det er så stor interesse både i Hedmark og Oppland.

- Vi gleder oss stort til denne innholdsrike og allsidige kurshelga. Vi ser fram til å møte engasjerte og nysgjerrige deltakere, som ønsker å dra mest mulig kunnskap ut av foredragsholderne og ut av møtet med dyktige kolleger/interessefeller, både i kursrom og på de sosiale arenaene i løpet av helga, sier Astrid Simengård, sekretær for Landbruksråd Innlandet og rådgiver i Oppland Bondelag.

Viktig info:

Registrering av deltakere starter kl 9, og det er svært viktig at deltakerne er ute i god tid. Det blir en viss logistikk når 250 personer skal krysses av på lister og finne sin plass i kurssal! Registrering vil foregå ved inngangen, oppdelt etter alfabetet.

Ved registrering skal deltakerne dessuten krysse av for hvilken gruppe de vil delta på under erfaringsutvekslingen, som skal foregå kl 16.15 til 17.30 på lørdag ettermiddag. Hensikten med denne økta er å gi mulighet til å lære av hverandre. Her er det meningen at hver deltaker skal gi og ta. Det blir dessuten anledning til å påvirke innholdet og være mer aktiv enn hva som er lar seg gjøre underveis i foredragene. Det er lagt opp til å ha erfaringsutveksling kun innenfor temaer som har vært oppe i foredragsbolker tidligere på dagen. Det deles opp i følgende fagområder for erfaringsutveksling: mjølk, storfekjøtt, sau, fjørfe, drenering, Inn på tunet og birøkt.
NB: Ingen krav til kvalifikasjoner!
Det er viktig at deltakerne på forhånd tenker ut hvilken erfaringsutvekslingsbolk de vil være med på, slik at det går raskere under registreringen.

Her følger oppdatert program:

Landbrukshelga - program

Lørdag 31. januar:

Kl 9 - 11

Kl 9: Registrering, kaffe/te og biteti

Kl 10: Felles åpning
Improvisasjon i hverdagen – en kilde til innovasjon? v/Torunn Linneberg, seniorrådgiver i Innovasjon Norge

Kl 11 -

12.30

STORFE:

Fôring av melkeku – få full effekt av fôret du bruker

 

 

Arr: Tine

SAU:

Fôring av sau – intensiv kvalitetsproduksjon av lam på egne ressurser

 

 

Arr: Nortura

SVIN:

Hvordan lykkes i svineproduksjonen? – fôring av purker, smågris og slaktegris

 

Arr: Felleskjøpet

FJØRFE:

Fyring og ventilasjon – et godt miljø for dyr og mennesker

 

 

Arr: Nortura

INN PÅ TUNET:

Er Inn på tunet en aktuell bygdenæring for vår gård? – innspill for å komme i gang.

 

Arr: Inn på tunet i Oppland og Hedmark

12.30

Lunsj (felles)

13.30 -

15.00

STORFE:

Bruk av semin er lønnsomt – kontroll med fruktbarhet og avlsplanlegging

 

Arr: Geno

FJØRFE:

Hvordan lykkes i fjørfeproduksjonen? – tilpasset fôring og muligheter i fjørfehuset

 

Arr: Felleskjøpet

SVIN:

Strategi og økonomi i svineproduksjon – utslaktingsstrategi og økonomi i ny edelgris

 

Arr: Nortura

 

DRENERING:

Drenering i landbruket – innføring og praktiske råd.

 

Arr: Norsk Landbruksrådgiving Gudbrandsdal

BIRØKT:

Birøkt som næring – en innføring i arbeidet som birøkter gjennom året.

 

Arr: Oppland Birøkterlag

15.00

Kaffepause

 

15.30 - 16.00

Kunnskap er lønnsomt! Hvordan lærer bonden? v/Østlandsforskning og Oppland fylkeskommune

16.15 -17.30

Hva kan vi lære av hverandre? Ei gruppeøkt der vi gir og får - erfaringsutveksling innenfor de ulike produksjonene

19.30

Middag og sosialt samvær

 

Søndag 1. februar:

 

Kl 9 -

10.30

STORFE:

Muligheter i storfekjøtt – hvordan tjene penger på storfekjøtt i dagens marked

 

 

Arr: Tyr og Nortura

SAU:

Økonomi i saueholdet –hvilken betydning har lammetallet på økonomien hos sauebonden?

 

Arr: Nortura

KORN:

Kornskolen 1 – det agronomiske utgangspunktet, hvordan opparbeide god agronomi i jorda

 

Arr: Hedmark Landbruksrådgiving

SKOGBRUK:

Hogst til rett tid – hvordan utnytte tømmerressursene best mulig?

 

 

Arr: Mjøsen Skog

SLAKT:

Oppdeling og behandling av slakt – teori om styknings-deler, mørning og oppbevaring

 

Arr: Oppland Bonde- og Småbrukarlag

10.30

Kaffe/utsjekk

11.00 -

12.30

SELVUTVIKLING:

LEAN i landbruket – sunt bondevett satt i system; en bedring av jobbhverdagen uansett type produksjon.

 

Arr: Tine

HMS:

Tips og triks for godt HMS-arbeid – todelt kurs: Når bonden blir syk + Endringer i KSL-standardene

 

Arr: Norsk Landbruks-rådgiving HMS

KORN:

Kornskolen 2 – mekanisering og mekaniseringsøkonomi, tilpasset mekanisering til din produksjon

 

Arr: Hedmark Landbruksrådgiving

LANDBRUKSPOLITIKK:
Per Harald Grue: Norsk landbrukspolitikk i perspektiv med tilbakeblikk og framtidsscenarier

 

Arr: Hedmark Bondelag

SLAKT:

Salting og konservering av kjøtt – klargjøring av spekeskinke, prosessen ved konservering.

 

 

Arr: Oppland Bonde- og Småbrukarlag

13.00

Når hodet er fullt av gamle tanker, et oppløftende avslutningsforedrag med Sjur Dagestad,

professor II i innovasjon ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

14.00

Lunsj og vel hjem

 

Følg denne lenka for å laste opp programmet i word-format.

 

 

 

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere