Snart klart for Landbrukshelga 2015

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Over 250 personer samles på Hafjell 31. januar til 1. februar for ei givende kurshelg i regi av en rekke samarbeidende organisasjoner i Landbruksråd Innlandet. Her følger oppdatert program.


Landbruksråd Innlandet ser fram til å ønske velkommen på Landbrukshelga 2015. Her ved styre/sekretariat: (øverst fra venstre:) Anette Jørstad (Oppland Bonde- og Småbrukarlag), Ellen Anne Bergseng (Tine), Tåle Willerud (Oppland Bondelag), (nederst fra venstre:) Einar Myki (Hedmark Bondelag), Torunn Heringstad (Mjøsen Skog) og Astrid Simengård (Oppland Bondelag).

Helga er fullbooket og vel så det – faktisk ble det ei venteliste på over 25 personer.

Kurshelga finner sted på Quality Hotel & Resort Hafjell i Øyer i Oppland.

Arrangørgruppa i Landbruksråd Innlandet er veldig glad for at det er så stor interesse både i Hedmark og Oppland.

- Vi gleder oss stort til denne innholdsrike og allsidige kurshelga. Vi ser fram til å møte engasjerte og nysgjerrige deltakere, som ønsker å dra mest mulig kunnskap ut av foredragsholderne og ut av møtet med dyktige kolleger/interessefeller, både i kursrom og på de sosiale arenaene i løpet av helga, sier Astrid Simengård, sekretær for Landbruksråd Innlandet og rådgiver i Oppland Bondelag.

Viktig info:

Registrering av deltakere starter kl 9, og det er svært viktig at deltakerne er ute i god tid. Det blir en viss logistikk når 250 personer skal krysses av på lister og finne sin plass i kurssal! Registrering vil foregå ved inngangen, oppdelt etter alfabetet.

Ved registrering skal deltakerne dessuten krysse av for hvilken gruppe de vil delta på under erfaringsutvekslingen, som skal foregå kl 16.15 til 17.30 på lørdag ettermiddag. Hensikten med denne økta er å gi mulighet til å lære av hverandre. Her er det meningen at hver deltaker skal gi og ta. Det blir dessuten anledning til å påvirke innholdet og være mer aktiv enn hva som er lar seg gjøre underveis i foredragene. Det er lagt opp til å ha erfaringsutveksling kun innenfor temaer som har vært oppe i foredragsbolker tidligere på dagen. Det deles opp i følgende fagområder for erfaringsutveksling: mjølk, storfekjøtt, sau, fjørfe, drenering, Inn på tunet og birøkt.
NB: Ingen krav til kvalifikasjoner!
Det er viktig at deltakerne på forhånd tenker ut hvilken erfaringsutvekslingsbolk de vil være med på, slik at det går raskere under registreringen.

Her følger oppdatert program:

Landbrukshelga - program

Lørdag 31. januar:

Kl 9 - 11

Kl 9: Registrering, kaffe/te og biteti

Kl 10: Felles åpning
Improvisasjon i hverdagen – en kilde til innovasjon? v/Torunn Linneberg, seniorrådgiver i Innovasjon Norge

Kl 11 -

12.30

STORFE:

Fôring av melkeku – få full effekt av fôret du bruker

 

 

Arr: Tine

SAU:

Fôring av sau – intensiv kvalitetsproduksjon av lam på egne ressurser

 

 

Arr: Nortura

SVIN:

Hvordan lykkes i svineproduksjonen? – fôring av purker, smågris og slaktegris

 

Arr: Felleskjøpet

FJØRFE:

Fyring og ventilasjon – et godt miljø for dyr og mennesker

 

 

Arr: Nortura

INN PÅ TUNET:

Er Inn på tunet en aktuell bygdenæring for vår gård? – innspill for å komme i gang.

 

Arr: Inn på tunet i Oppland og Hedmark

12.30

Lunsj (felles)

13.30 -

15.00

STORFE:

Bruk av semin er lønnsomt – kontroll med fruktbarhet og avlsplanlegging

 

Arr: Geno

FJØRFE:

Hvordan lykkes i fjørfeproduksjonen? – tilpasset fôring og muligheter i fjørfehuset

 

Arr: Felleskjøpet

SVIN:

Strategi og økonomi i svineproduksjon – utslaktingsstrategi og økonomi i ny edelgris

 

Arr: Nortura

 

DRENERING:

Drenering i landbruket – innføring og praktiske råd.

 

Arr: Norsk Landbruksrådgiving Gudbrandsdal

BIRØKT:

Birøkt som næring – en innføring i arbeidet som birøkter gjennom året.

 

Arr: Oppland Birøkterlag

15.00

Kaffepause

 

15.30 - 16.00

Kunnskap er lønnsomt! Hvordan lærer bonden? v/Østlandsforskning og Oppland fylkeskommune

16.15 -17.30

Hva kan vi lære av hverandre? Ei gruppeøkt der vi gir og får - erfaringsutveksling innenfor de ulike produksjonene

19.30

Middag og sosialt samvær

 

Søndag 1. februar:

 

Kl 9 -

10.30

STORFE:

Muligheter i storfekjøtt – hvordan tjene penger på storfekjøtt i dagens marked

 

 

Arr: Tyr og Nortura

SAU:

Økonomi i saueholdet –hvilken betydning har lammetallet på økonomien hos sauebonden?

 

Arr: Nortura

KORN:

Kornskolen 1 – det agronomiske utgangspunktet, hvordan opparbeide god agronomi i jorda

 

Arr: Hedmark Landbruksrådgiving

SKOGBRUK:

Hogst til rett tid – hvordan utnytte tømmerressursene best mulig?

 

 

Arr: Mjøsen Skog

SLAKT:

Oppdeling og behandling av slakt – teori om styknings-deler, mørning og oppbevaring

 

Arr: Oppland Bonde- og Småbrukarlag

10.30

Kaffe/utsjekk

11.00 -

12.30

SELVUTVIKLING:

LEAN i landbruket – sunt bondevett satt i system; en bedring av jobbhverdagen uansett type produksjon.

 

Arr: Tine

HMS:

Tips og triks for godt HMS-arbeid – todelt kurs: Når bonden blir syk + Endringer i KSL-standardene

 

Arr: Norsk Landbruks-rådgiving HMS

KORN:

Kornskolen 2 – mekanisering og mekaniseringsøkonomi, tilpasset mekanisering til din produksjon

 

Arr: Hedmark Landbruksrådgiving

LANDBRUKSPOLITIKK:
Per Harald Grue: Norsk landbrukspolitikk i perspektiv med tilbakeblikk og framtidsscenarier

 

Arr: Hedmark Bondelag

SLAKT:

Salting og konservering av kjøtt – klargjøring av spekeskinke, prosessen ved konservering.

 

 

Arr: Oppland Bonde- og Småbrukarlag

13.00

Når hodet er fullt av gamle tanker, et oppløftende avslutningsforedrag med Sjur Dagestad,

professor II i innovasjon ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

14.00

Lunsj og vel hjem

 

Følg denne lenka for å laste opp programmet i word-format.

 

 

 

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere