Små og store skatter på jordet

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Jorda skal brukes til matproduksjon, og det har den vært brukt til i tusenvis av år. Rester fra våre forfedres aktivitet kan dukke opp i pløyelaget. Hva gjør vi da?

Under våronna kan vi oppdaga små og store skatter. Her har det vært aktivitet før, og det kanskje for svært lenge siden. I tillegg til bonden sjøl, er også andre interesserte i funn ute på jordene. Historisk interesserte er gjerne ute og spør om de får gå over jordet ditt med metalldetektor. Det er du som grunneier som kan gi tillatelse til metallsøking.

Hva skjer ved funn?

Mange er bekymret for driftsmessige og økonomiske konsekvenser ved funn av kulturminner. Oppland Fylkeskommune markerer detektorfunn fra pløyelaget som ikke fredet kuturminne. Kulturminneloven sier spesifikt at dette ikke medfører restriksjoner på dyrking av jorda. (kulturminneloven §3)

Det finnes mange spor etter våre forfedre i jorda. Noe er skrot, noe har affeksjonsverdi, og noe skal leveres inn til kulturmyndighetene.

Dersom grunneieren ønsker å omdisponere jorda, kan det bli aktuelt med utgraving på stedet før utbygging. Dersom dette har med den vanlige driften på garden, vil det normalt regnes som et mindre privat tiltak, og kostnaden dekkes av Staten, ikke bonden.

Norges Bondelag har i samarbeid med Riksantikvaren laget heftet «De eldste sporene i jordbrukslandskapet.». Å kombinere aktiv jordbruksdrift med vern av kulturminner kan være utfordrende. Mange bønder har i møte med kulturminneforvaltningen måttet akseptere avgrensninger i planer for nydyrking, utbygging av vei og driftsbygninger.

I heftet finner du mye stoff om spor du kan finne i jorda, automatisk fredete kulturminner, støtteordninger og restriksjoner. Her er også en oversikt over hva som regnes som mindre, private tiltak og hva som regnes som større, private tiltak der tiltakshaver selv må dekke kostnadene (side 59).

Nydyrking opp til 15 dekar over 5 år skal regnes som mindre, private tiltak. Da skal staten i hovedsak dekke kostnader til eventuelle arkeologiske utgravninger.

Funn av arkeologiske gjenstander

Oppland Fylkeskommune har laget et informasjonsskriv til grunneiere om hva de bør kjenne til ved søk med metalldektor på eiendommen. Det er du som grunneier som bestemmer om privatpersoner får til å søke på eiendommen. Grunneier har krav på 50% av evt finnerlønn. Ved funn av innleveringspliktige gjenstander, vil det komme markederiinger i kulturminnedatabasen Askeladden. Funn av arkeologiske gjenstander skal så og si aldri føre til driftsmessige begrensninger.

 

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere