Slipp til de som vil og la de forme sin egen landbruksbedrift

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Rekrutteringsproblemene kan delvis løses ved å motivere den eldre generasjonen til å gi seg tidligere, mente flere styremedlemmer fra Oppland og Sogn og Fjordane. I dag og i morgen er fylkesstyrene i disse to fylkene samlet til felles styremøte i Lom.

Slipp de unge til tidligere

Rekruttering til næringa var et tema som raskt kom på banen når fylkesstyrene i Oppland og Sogn og Fjordane møttes til felles styremøte i Lom.

Økonomien i næringa er en utfordring, men vi må bli flinkere til å fokusere på det som er positivt. Motiver de til å danne nettverk tidlig. La de satse ut fra egne ønsker. Dagens struktur i en del produksjoner er ikke interessant for ungdommen. Og vi må huske at vi er bedriftsledere, sa Ole Ivar Åm-Sognes fra Sogn og Fjordane. Jeg har sjøl tatt noen grep på egen gard. Ved å få opp fettprosenten på mjølka, ble dekningsbidraget på mjølkeproduksjonen min bedret med mer enn det jordbruksavtalen ga meg, sa Ole Ivar.

Den eldre garde må gi seg tidligere, komme seg ut i annet arbeid og slippe til den yngre garde, sa Tormod Rognlien, leder i Oppland Bygdeungdomslag. Ole Ivar er helt enig i dette. Han fikk ta over i fjor, 29 år gammel og foreldrene er nå ansatt som avløsere. Et råd han vil gi er å sette en dato der overdragelsen skal finne sted, ikke "en eller gang i løpet av de neste åra".

Styremedlem i Oppland Bondelag, Hans Gunstad, tok agronomutdannelse før han var 20, men fikk ikke ta over garden før han var 38. Alt for seint, mener han.

 

Kristian Kjæstad fra LomBruker gardens egne ressurser

Jeg fikk ta over når jeg ville og har aldri vært i tvil om hva jeg skulle bli, sier Kristian Kjæstad. Han driver garden Kjæstad, noen kilometer sør for Lom sentrum. Her driver Kristian og Anne med mjølk, kjøtt og skog. Kristian driver som heltidsbonde og Anne jobber som revisor.

De er heldige og har all jorda rundt garden. Og de er bevisste på å ha en produksjon som gjør at de stort seg klarer seg med fôr fra eget areal. Mens jeg kjører møkk med gammel traktor og en passe stor møkktank, kjører kollegaer store traktorer og store tanker fram og tilbake langs R15. De bruker lengre tid på å kjøre møkk enn meg, sier Kristian.

Tett mellom husan

Tunet på Kjæstad er velstelt med gamle stabbur, frodige blomsterpotter og to solide og mørkebrune tømrahus. Her bor to generasjoner tett i tett, og det er ikke en selvfølge at det skal gå smertefritt.

Vi er sjølsagt ikke enige om alt, men det går stort seg greit, sier Kristian. Dette er et tema som engasjerer fylkesstyremedlemmene, og her kommer historiene tett om gode og mindre gode historier. Den gode praten er helt nødvendig for å forebygge konflikter.

Anne og Kristian har nettopp blitt foreldre, og etter mye egeninnsats i byråkratiet har Kristian fått ta del i de velferdsordningene som er framforhandlet for bønder i forbindelse med fødsel. Dette er han godt fornøyd med, men mindre fornøyd med den veiledninga han har fått på Landbrukskontoret både i denne saken og i forbindelse med gardsovertakelsen.

 

Per HillerenUtfordringer i distriktsjordbruket

Snakk opp matproduksjonen, sa Per Hilleren, leder i Sogn og Fjordane Bondelag. Utfordringer vi ser er selvsagt kroner og øre. Mangel på ferie og fritid og effektivisering som blir stordriftsulemper er også store utfordringer for distrikstjordbruket.

Videre ser han at distrikta får svekka innflytelse der makta rår. Det er få som snakker vår sak i politiske miljø, og vi får sentralisering av produksjon og tjenester. Aldri har jeg fulgt så godt med i en valgkamp, og det er få politikere som setter matproduksjon på agendaen. Skuffende, sier fylkeslederen.

I Sogn og Fjordane har vi stor nedgang i mjølkeproduksjon. Samdrifter kan øke noe, men har ikke sjanse til å demme opp for det som forsvinner av produksjon, avslutter han.

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere