Slipp til de som vil og la de forme sin egen landbruksbedrift

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Rekrutteringsproblemene kan delvis løses ved å motivere den eldre generasjonen til å gi seg tidligere, mente flere styremedlemmer fra Oppland og Sogn og Fjordane. I dag og i morgen er fylkesstyrene i disse to fylkene samlet til felles styremøte i Lom.

Slipp de unge til tidligere

Rekruttering til næringa var et tema som raskt kom på banen når fylkesstyrene i Oppland og Sogn og Fjordane møttes til felles styremøte i Lom.

Økonomien i næringa er en utfordring, men vi må bli flinkere til å fokusere på det som er positivt. Motiver de til å danne nettverk tidlig. La de satse ut fra egne ønsker. Dagens struktur i en del produksjoner er ikke interessant for ungdommen. Og vi må huske at vi er bedriftsledere, sa Ole Ivar Åm-Sognes fra Sogn og Fjordane. Jeg har sjøl tatt noen grep på egen gard. Ved å få opp fettprosenten på mjølka, ble dekningsbidraget på mjølkeproduksjonen min bedret med mer enn det jordbruksavtalen ga meg, sa Ole Ivar.

Den eldre garde må gi seg tidligere, komme seg ut i annet arbeid og slippe til den yngre garde, sa Tormod Rognlien, leder i Oppland Bygdeungdomslag. Ole Ivar er helt enig i dette. Han fikk ta over i fjor, 29 år gammel og foreldrene er nå ansatt som avløsere. Et råd han vil gi er å sette en dato der overdragelsen skal finne sted, ikke "en eller gang i løpet av de neste åra".

Styremedlem i Oppland Bondelag, Hans Gunstad, tok agronomutdannelse før han var 20, men fikk ikke ta over garden før han var 38. Alt for seint, mener han.

 

Kristian Kjæstad fra LomBruker gardens egne ressurser

Jeg fikk ta over når jeg ville og har aldri vært i tvil om hva jeg skulle bli, sier Kristian Kjæstad. Han driver garden Kjæstad, noen kilometer sør for Lom sentrum. Her driver Kristian og Anne med mjølk, kjøtt og skog. Kristian driver som heltidsbonde og Anne jobber som revisor.

De er heldige og har all jorda rundt garden. Og de er bevisste på å ha en produksjon som gjør at de stort seg klarer seg med fôr fra eget areal. Mens jeg kjører møkk med gammel traktor og en passe stor møkktank, kjører kollegaer store traktorer og store tanker fram og tilbake langs R15. De bruker lengre tid på å kjøre møkk enn meg, sier Kristian.

Tett mellom husan

Tunet på Kjæstad er velstelt med gamle stabbur, frodige blomsterpotter og to solide og mørkebrune tømrahus. Her bor to generasjoner tett i tett, og det er ikke en selvfølge at det skal gå smertefritt.

Vi er sjølsagt ikke enige om alt, men det går stort seg greit, sier Kristian. Dette er et tema som engasjerer fylkesstyremedlemmene, og her kommer historiene tett om gode og mindre gode historier. Den gode praten er helt nødvendig for å forebygge konflikter.

Anne og Kristian har nettopp blitt foreldre, og etter mye egeninnsats i byråkratiet har Kristian fått ta del i de velferdsordningene som er framforhandlet for bønder i forbindelse med fødsel. Dette er han godt fornøyd med, men mindre fornøyd med den veiledninga han har fått på Landbrukskontoret både i denne saken og i forbindelse med gardsovertakelsen.

 

Per HillerenUtfordringer i distriktsjordbruket

Snakk opp matproduksjonen, sa Per Hilleren, leder i Sogn og Fjordane Bondelag. Utfordringer vi ser er selvsagt kroner og øre. Mangel på ferie og fritid og effektivisering som blir stordriftsulemper er også store utfordringer for distrikstjordbruket.

Videre ser han at distrikta får svekka innflytelse der makta rår. Det er få som snakker vår sak i politiske miljø, og vi får sentralisering av produksjon og tjenester. Aldri har jeg fulgt så godt med i en valgkamp, og det er få politikere som setter matproduksjon på agendaen. Skuffende, sier fylkeslederen.

I Sogn og Fjordane har vi stor nedgang i mjølkeproduksjon. Samdrifter kan øke noe, men har ikke sjanse til å demme opp for det som forsvinner av produksjon, avslutter han.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere