Skuffet over manglende vilje til å bistå landbruket i Troms

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesleder Asgeir Slåttnes er utrolig skuffet over regjeringa og landbruksministerens manglende vilje til å hjelpe flomrammede bønder i Troms med økonomisk bistand. Antall landbruksforetak i Troms er sterkt redusert de siste årene, og Slåttnes er nå meget bekymret for situasjonen i årene fremover.

Ordførere i de flomutsatte kommunene, representanter fra Fylkesmannens Landbruksavdeling og Fylkestinget var i går i møte med tre departementer. For bøndene ga ikke dette møtet uttelling i form av økt økonomisk støtte til de som er rammet, og fylkelederen er utrolig skuffet over arrogansen fra LMD. "Jeg tror ikke landbruksministeren og LMD forstår hvor alvorlig dette er for landbruket i Troms."  Slåttnes frykter at egenandelene for erstatning etter avlingsskader skal ta knekken på flere bønder. For en del dreier det seg om flere hundretusener av kroner.

Bøndene i indre Troms er hardt rammet for andre gang på kort tid, og Bondelaget satte sin lit til at departementet ønsket å vise velvilje for å redde landbruket i fylket. Fylkesmann Svein Ludvigsen har tidligere uttalt at de ønsket å væremed på et spleiselag sammen med staten for å berge landbruket i Troms. Det er da meget skuffende at staten ikke ønsker å bidra.

Erstatningsordningene for avlingsskade og naturskade er ikke gode nok, og selv om bøndende har fått lovnader om en foreløpig støtte til egenandelene, er dette bare et lån. Flommen vil derfor ramme den enkelte bonde hardt økonomisk, og bøndene i Troms har allerede store utfordringer i forhold til økonomisk lønnsomhet. Vi håper virkelig at regjeringa ved LMD ser alvoret for bønder og foredlingsindustri og kan snu i denne saken. Nå er det behov for ekstraordinære midler snarest for å unngå nedlegging, sier Slåttnes.

 

 

 

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Tenk trygt, tenk tryggere sammen.

Hvordan kan du som bonde og sambygding bidra til best mulig sikkerhet på egen gård og for lokalsamfunnet rundt deg når en ulykke eller naturkatastrofe inntreffer?

Vil du bli jordbærprodusent?

INFORMASJONSMØTE OM PROSJEKTET JORDBÆRLØFT FOR NORD-NORGE Bardufosstun torsdag 25. januar kl. 18.30-21.30 (møtet er åpent hele kvelden dersom 18.30 blir for tidlig mtp bla fjøstider)

Regionmøter Troms Bondelag 2018

Da er det straks klart for årets regionmøter i Troms Bondelag, invitasjonen er sendt deg som medlem per epost eller som brev. I år får vi med oss Mattilsynet på tur, de vil informere om viktige nyheter og regelverk. I tillegg kjøres det organisajonskurs for våre tillitsvalgte i etterkant av møte. Ta kontakt med ditt lokallag eller organisasjonssjefen om du er interessert i å delta.

Ledermøte

Ledermøte for Troms Bondelag i Nordreisa

Lokallagslederne i Troms er samlet i Nordreisa for felles ledermøte. Trine Hasvang Vaag startet dagen med orientering fra Nortura angående lammesesong og lidyrformidling

Våre samarbeidspartnere