Sikre norsk matproduksjon

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Uttalelse vedtatt av et enstemmig Andøy kommunestyre mandag kveld.

Til Stortinget

Sikre Norsk matproduksjon!

Andøy kommune er en kommune med et aktivt og variert næringsliv, landbruket er en viktig del av dette. For kommunen er det av stor betydning at landbruket fortsatt kan utvikle seg i positiv retning. Signalene stortinget har gitt i den nye landbruksmeldinga, om økt matproduksjon i hele landet er et viktig signal for kommunen. Andøy kommunestyre er derfor svært bekymret over den situasjonen som har oppstått i årets jordbruksforhandlinger, med brudd mellom regjering og faglag. 

Andøy kommunestyre registrerer at i 2011 utgjorde landbruket 1,7% av statsbudsjettet mot 8% i 1978. Målt mot levestandard og forbruksnivå er Norske matpriser blandt de laveste i verden. Dette er reultat av målrettet effektiviseringsarbeid over mange 10 år. Andøy kommunestyre finner det ikke urimelig at en del av denne gevinsten skal tilfalle norske bønder.

Andøy kommunestyre ber derfor stortinget om å ta ansvar for den situasjonen som er oppstått, og gjøre de nødvendige vedtak og bevilgninger for å sikre en fortsatt positiv utvikling i matproduksjonen i hele landet.

Andøy Kommunestyre 14.05.2012

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere