Sikre norsk matproduksjon

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Uttalelse vedtatt av et enstemmig Andøy kommunestyre mandag kveld.

Til Stortinget

Sikre Norsk matproduksjon!

Andøy kommune er en kommune med et aktivt og variert næringsliv, landbruket er en viktig del av dette. For kommunen er det av stor betydning at landbruket fortsatt kan utvikle seg i positiv retning. Signalene stortinget har gitt i den nye landbruksmeldinga, om økt matproduksjon i hele landet er et viktig signal for kommunen. Andøy kommunestyre er derfor svært bekymret over den situasjonen som har oppstått i årets jordbruksforhandlinger, med brudd mellom regjering og faglag. 

Andøy kommunestyre registrerer at i 2011 utgjorde landbruket 1,7% av statsbudsjettet mot 8% i 1978. Målt mot levestandard og forbruksnivå er Norske matpriser blandt de laveste i verden. Dette er reultat av målrettet effektiviseringsarbeid over mange 10 år. Andøy kommunestyre finner det ikke urimelig at en del av denne gevinsten skal tilfalle norske bønder.

Andøy kommunestyre ber derfor stortinget om å ta ansvar for den situasjonen som er oppstått, og gjøre de nødvendige vedtak og bevilgninger for å sikre en fortsatt positiv utvikling i matproduksjonen i hele landet.

Andøy Kommunestyre 14.05.2012

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere