Seminar om økologiske skolehager 10. februar 2012

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

4H Nordland og Fylkesmannen inviterer til seminar om økologiske skolehager i Bodø. Påmeldingsfrist 20. januar.

Endelig er det klart for dagsseminar om skolehage -etablering og drift i Nordland. Faglagene ønskes spesielt velkommen til seminaret 10.februar. 

 Les mer om seminaret og påmelding:

 http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=2527&amid=3556839

Mvh

Ingeborg Tangeraas
4H Nordland
Adr: Fylkesmannens landbruksavdeling, Moloveien 10, 8002 Bodø
E-post: ita@fmno.no
Tlf: 75547847
Mob: 95974242
www.4h.no

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere