Samarbeid for bedre HMS-rådgiving i Nord-Norge!

Av Unni Hellebø Andreassen,
  • Tips en venn om denne siden

Åtte HMS-rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving HMS står klare for innsats for bøndene i Nord-Norge i samarbeid med de andre rådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving. Målet er færre ulykker og bedre helse for alle som har sitt virke innenfor landbruket i landsdelen.

Tidligere Landbrukets HMS-tjeneste er fra 2014 en del av Norsk Landbruksrådgiving (NLR), med navnet Norsk Landbruksrådgiving HMS (NLR HMS).  Organisasjonen arbeider nå med å samordne HMS-rådgivingen med andre fagområder i NLR, som planteproduksjon, landbruksbygg og maskinteknikk.

Samspill mellom fagområder

I starten av oktober var de åtte HMS-rådgiverne i NLR HMS i Nord-Norge samlet til kick-off på Strandli gård i Fiplingdal på Helgeland, under mottoet «sammen er vi dynamitt». Hovedfokus var samspillet med alle i NLR-familien i hele Nord-Norge, der det nå er ni rådgivingsenheter (tidligere forsøksringer)

– Målet er at alle våronnmøter, markdager og andre fagmøter i regi av rådgivingsenhetene skal inneholde ett relatert HMS-tema, sier Halle Arnes som er distriktsleder for NLR HMS i Nord-Norge.  Han trekker fram støv, støy, ergonomi, sikkerhet ved traktorkjøring og kjemisk helsefare som eksempler på det HMS-rådgivingen vil fokusere på.

Samordnet rådgiving

– Våre HMS-rådgivere vil etter planlegging sammen med andre NLR-rådgivere stille opp på fagmøter og markdager og bidra med HMS-innslag på 15-30 minutter. De vil også være tilgjengelige for spørsmål og samtaler i etterkant, sier Arnes. Han påpeker at bønder som deltar på slike fagsamlinger vil kunne dra hjem både med gode råd innenfor jord- og plantekultur, samt ekstra fokus på HMS i en travel tid, med andre ord samordnet rådgiving.

– Vi ser på dette som enda en god arena for å få fram det viktige budskapet om «sunt bondevett satt i system», altså HMS, sier Arnes

Bedre helse og færre ulykker

– Etter flere tragiske traktorulykker i landsdelen vil vi naturlig nok fokusere litt ekstra på transport langs vei og bruk av setebelte i traktoren, sier Arnes.

– Den positive og dyktige gjengen av HMS-rådgivere ser fram til å gjøre en viktig jobb for den nordnorske bonden sammen med gode kollegaer i NLR. Målet for arbeidet vårt er færre ulykker og bedre helse for alle som har sitt virke innenfor landbruket i Nord-Norge, avslutter Halle Arnes.

Sau, gris og egg er de store taperene i Statens tilbud.

Staten kom med sitt tilbud til jordbruket i dag. Fylkesleder Svein Olav Thomassen er fornøyd med at Staten tar inn over seg at kostnadene i landbruket øker, men er ikke glad for at de fortsatt bruker prosent og ikke kroner for tette inntektsgapet til andre grupper. I Troms kommer sauen særdeles dårlig ut.

Er du klar?

Flom, storm, brann, smitte og ulykke er hendelser vi forbinder med kaos og unntakstilstand. Hvor forberedt er DU på hva som kan hende og hva du skal gjøre? «Tryggere sammen» er et nytt kursopplegg for deg, din gard og lokalsamfunnet ditt.

Årsmøte i Troms Utmarkslag

Troms Utmarkslag avholder seminar og årsmøte i Bardu, kommunestyresalen, 18.april fra kl. 1100- 1430. I forkant av årsmøte arrangerer vi et miniseminar som tar for seg noen av utfordringene ved økt turisme og bruk av utmarka.

Brannverndag i landbruket

Troms Bondelag inviterer til brannverndag i landbruket i lag med Fylkesmannen i Troms, Troms Brann- og redning og Gjensidige, tirsdag 17.april kl. 1000-1400 ved brannstasjonen i Tromsø, Forsøket 9.

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Dette skjer i Troms Bondelag

Tirsdag
21
August

Styremøte Troms Bondelag

Rundhaug
Mandag
15
Oktober

Årsmøter i lokallagene

Mandag
12
November

Styremøte Troms Bondelag

Indre Troms

Våre samarbeidspartnere