Rot og tull i rovdyrforvaltninga

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

- Rot og tull i rovdyrforvaltninga, tordner Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag etter at MD har stanset ulvejakta.

En uke etter at lisensjakta på tolv ulver startet setter Miljøverndepartementet foten ned og stanser ulvejakta. Begrunnelsen er at departementet må behandle klagesakene på jaktlisensene først

Sju av landets åtte regionale rovviltnemnder har gitt tillatelse til å felle ulv i vinter. Jakta begynte mandag 1, oktober og varer fram til 31. mars. De opprinnelige vedtakene fra rovviltnemndene ga til sammen fellingstillatelse på tolv ulver. Vedtakene er nå klaget inn av Norges Naturvernforbund og er videresendt Miljøverndepartementet.

- Miljøverndepartementet må sørge for at rovviltnemndene fatter sine vedtak om lisensjakt såpass god tid i forveien at de rekker å klagebehandle eventuelle saker før jakta starter. Nå må ulvejegere som har forberedt seg og startet sin jakt avslutte og avvente utfallet av klagebehandlingen. Dette er tullete og useriøst fra Miljøverndepartementet, sier Bjørke.

Norges Bondelag forutsetter at rovviltnemndenes vedtak om lisensjakt på 12 ulver ikke blir redusert. Norge har siden 2010 oppfylt Stortingets mål om 3 helnorske ulveynglinger årlig i ulvesonen.

Jaktlisensene på de tolv ulvene er gitt utenfor ulvesonen i områder som skal prioriteres for husdyrbeiting. En eventuell overprøving av rovviltnemndenes vedtak om lisensjakt på ulv vil være i strid med Stortingets enstemmige rovdyrforlik som fremhever at den regionale rovviltforvaltningen må styrkes, sier Nils T. Bjørke.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere