Rot og tull i rovdyrforvaltninga

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

- Rot og tull i rovdyrforvaltninga, tordner Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag etter at MD har stanset ulvejakta.

En uke etter at lisensjakta på tolv ulver startet setter Miljøverndepartementet foten ned og stanser ulvejakta. Begrunnelsen er at departementet må behandle klagesakene på jaktlisensene først

Sju av landets åtte regionale rovviltnemnder har gitt tillatelse til å felle ulv i vinter. Jakta begynte mandag 1, oktober og varer fram til 31. mars. De opprinnelige vedtakene fra rovviltnemndene ga til sammen fellingstillatelse på tolv ulver. Vedtakene er nå klaget inn av Norges Naturvernforbund og er videresendt Miljøverndepartementet.

- Miljøverndepartementet må sørge for at rovviltnemndene fatter sine vedtak om lisensjakt såpass god tid i forveien at de rekker å klagebehandle eventuelle saker før jakta starter. Nå må ulvejegere som har forberedt seg og startet sin jakt avslutte og avvente utfallet av klagebehandlingen. Dette er tullete og useriøst fra Miljøverndepartementet, sier Bjørke.

Norges Bondelag forutsetter at rovviltnemndenes vedtak om lisensjakt på 12 ulver ikke blir redusert. Norge har siden 2010 oppfylt Stortingets mål om 3 helnorske ulveynglinger årlig i ulvesonen.

Jaktlisensene på de tolv ulvene er gitt utenfor ulvesonen i områder som skal prioriteres for husdyrbeiting. En eventuell overprøving av rovviltnemndenes vedtak om lisensjakt på ulv vil være i strid med Stortingets enstemmige rovdyrforlik som fremhever at den regionale rovviltforvaltningen må styrkes, sier Nils T. Bjørke.

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere