Resultater sperrevassdrag i Nordland 2012

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Sommeren 2012 ble det utført undersøkelser vedrørende innslag av oppdrettsfisk, samt påslag av lakselus i 10 små vassdrag i Nordland. Totalt ble det registrert over 10 000 fisk, fordelt på 904 laks, 7085 sjøørret og 2363 sjørøyer.

Grov ørret fra Laksådalsvassdraget

Det ble tatt skjellprøver av all laks som ble fanga i fellene, og skjellanalyser viste at innslaget av rømt oppdrettslaks utgjorde kun 1,33 % av den totale oppvandringa av laks til de undersøkte vassdragene.

Her kan du lese resultatene av Sperrevassdrag i Nordland 2012

Rapport Sperrevassdrag i Nordland

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere