Resultater sperrevassdrag i Nordland 2012

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Sommeren 2012 ble det utført undersøkelser vedrørende innslag av oppdrettsfisk, samt påslag av lakselus i 10 små vassdrag i Nordland. Totalt ble det registrert over 10 000 fisk, fordelt på 904 laks, 7085 sjøørret og 2363 sjørøyer.

Grov ørret fra Laksådalsvassdraget

Det ble tatt skjellprøver av all laks som ble fanga i fellene, og skjellanalyser viste at innslaget av rømt oppdrettslaks utgjorde kun 1,33 % av den totale oppvandringa av laks til de undersøkte vassdragene.

Her kan du lese resultatene av Sperrevassdrag i Nordland 2012

Rapport Sperrevassdrag i Nordland

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere