Resultater etter årets jervejakt

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Lisensjakta på jerv for sesongen 2012/13 er nå over, og resultatet for året ble 57 felte jerver på landsbasis. 18 av disse ble felt i Nordland. Dette tilsvarer nesten 40 % av de skutte jervene på landsbasis. Bra jobba, Nordlands jervejegere!

Prosjektets første driftsår er med det over, og nå gjenstår bare rapportering og innhenting av data fra jegerne. Av de totalt 19 lokalitetene tilknyttet prosjektet var det hele 14 nyetablerte åteplasser (åtebu/jervebås), mens de resterende 5 lokalitetene allerede hadde vært i drift tidligere år.

Her kan du laste ned og lese hele rapporten.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere