Resolusjoner fra ledermøte for Nordland Bondelag og Hedmark Bondelag

Publisert 26.11.2014
  • Tips en venn om denne siden

Ledermøtet vedtok følgende resolusjoner angående rovvilt og naturbruksutdanningen.

Rovvilt: Utnytting av utmarka som beiteressurs er en forutsetning for en bærekraftig økning av matproduksjonen i årene framover. Norske bønder gjør sitt ytterste for å oppfylle den todelte målsetningen Stortinget har vedtatt om både beitedyr og rovvilt i norsk natur. Flere års erfaring viser at dagens praksis ikke er effektiv nok til å komme ned på bestandsmålene over tid for jerv, ulv og bjørn i Nordland og Hedmark. Nordland og Hedmark bondelag krever mer effektive tiltak for å komme ned på bestandsmålene!

----------------------------------------------------------------------------------

Naturbruksutdanninga: Landbruket er ei svært viktig næring! For å klare å oppfylle målet om økt matproduksjon, må det legges til rette for god opplæring av framtidas bønder. Nordland Fylkeskommune har nå saken om «Fremtidig landbruksutdanning i Nordland» til behandling. Saken har vært ute på høring. Høringsuttalelsene og rapporten fra Trøndelag forskning har vært entydige. Nordland trenger 2 naturbruksskoler og begge skolene må ha skolegårdsbruk som øvingsarena. Landbruket er villig til å være med på lærlingeordninga (2 + 2) som ei prøveordning, men da må det være skolegårdsbruk i bunnen som kan stå for basis-/grunnopplæringa.

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere