Resolusjon fra årsmøtet Nordland Bondelag "Alle skal få"

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Ungdomsgruppa anbefaler at lokale bondelag (i hovedsak Sortland Bondelag og Vefsn & Grane Bondelag), styremedlem i Nordland Bondelag og ungdomsgruppa arbeider videre med en case ift rekruttering til naturbruksskolene.

Alle skal få!!

Det er viktig å sikre riktig informasjon til alle tiendeklassinger og at de får oppleve hvordan naturbruksskolene fungerer. Boforhold og fritidstilbud omkring disse må tas inn som en del av informasjonen. Elever ved naturbruksutdanninga må være frontfigurer for utdanninga supplert av skolen og lokale aktører i landbruket. Nordland Bondelag må arbeide for at det gjennomføres et prøveprosjekt neste skoleår, prosjektet evalueres i ettekant og det tas en avgjørelse om å innføre det som ei permanent ordning. I dag er det svært få av ungdomsskoleelevene som gjøres godt kjent med naturbruksutdanninga før de skal velge utdanningsløp.

Prøveprosjektet skal inneholde:

  • Utarbeidelse av profileringsmateriell som kan benyttes opp mot ungdomsskolene.
  • Åpne mat-og landbruksdager på Naturbruksskolene hvor elevene får innblikk i de muligheter ei naturbruksutdanning kan gi.
  • Naturbruksskolene reiser ut til gårder nært de ungdomsskolene som har lang reiseavstand til skolen.
  • Naturbruksskolene skal være representert på alle Yrkes- og utdanningsmesser i fylket

Ungdomsgruppa i Nordland Bondelag, Elisabeth Holand, Børge Andre Hegstad, Anders Mortensen og Miriam Ottesen. Siste medlem i gruppa Lars Thomas Kapelrud var ikke til stedet.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere