Resolusjon fra årsmøtet Nordland Bondelag "Alle skal få"

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Ungdomsgruppa anbefaler at lokale bondelag (i hovedsak Sortland Bondelag og Vefsn & Grane Bondelag), styremedlem i Nordland Bondelag og ungdomsgruppa arbeider videre med en case ift rekruttering til naturbruksskolene.

Alle skal få!!

Det er viktig å sikre riktig informasjon til alle tiendeklassinger og at de får oppleve hvordan naturbruksskolene fungerer. Boforhold og fritidstilbud omkring disse må tas inn som en del av informasjonen. Elever ved naturbruksutdanninga må være frontfigurer for utdanninga supplert av skolen og lokale aktører i landbruket. Nordland Bondelag må arbeide for at det gjennomføres et prøveprosjekt neste skoleår, prosjektet evalueres i ettekant og det tas en avgjørelse om å innføre det som ei permanent ordning. I dag er det svært få av ungdomsskoleelevene som gjøres godt kjent med naturbruksutdanninga før de skal velge utdanningsløp.

Prøveprosjektet skal inneholde:

  • Utarbeidelse av profileringsmateriell som kan benyttes opp mot ungdomsskolene.
  • Åpne mat-og landbruksdager på Naturbruksskolene hvor elevene får innblikk i de muligheter ei naturbruksutdanning kan gi.
  • Naturbruksskolene reiser ut til gårder nært de ungdomsskolene som har lang reiseavstand til skolen.
  • Naturbruksskolene skal være representert på alle Yrkes- og utdanningsmesser i fylket

Ungdomsgruppa i Nordland Bondelag, Elisabeth Holand, Børge Andre Hegstad, Anders Mortensen og Miriam Ottesen. Siste medlem i gruppa Lars Thomas Kapelrud var ikke til stedet.

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere