Representantskapsmøte Norges Bondelag

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesleder Bernt Skarstad i Norges Bondelag sitt regionmøte ga tydelige innspill om hvilke forventinger og krav som medlemmene i Nordland Bondelag er opptatte av ved årets jordbruksforhandlinger.

Følgende saker ble bl.a .løftet frem: Tetting av inntektsgap, dra strukturrasjonalisering tilbake,  reversering av utflating av arealtilskuddet, fokus på volum og kvalitet på grovfor og nytt ”Grovforutvalg” i Norges Bondelag,  frakttilskuddet er limet i fordeling og distriktspolitikken og er veldig viktig og må styrkes. Videre øke lønnsomheten i kornproduksjon  som kompenseres med prisnedskriving eller prisuttak i markedet. Redusere arealtilskudd til fordel for virkemidler på produkt, dyretilskudd og distriktstilskudd.  Mer virkemidler til de første enhetene på areal og dyr for å styrke de små og mellomstore bruk.

Ekstern investeringspakke for utbygging mot løsdriftskravet og andre utbygginger.  Styrke den norske landbruksmodellen og finansiere den bedre.  Utfordringer med gås og krav om at det settes fokus på dette.

GSU, Fond med skattefordel samt dreneringstilskudd økes for å gjøre det utløsende for tiltak ble også tatt opp av fylkesleder.

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere