Representantskapsmøte Norges Bondelag

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesleder Bernt Skarstad i Norges Bondelag sitt regionmøte ga tydelige innspill om hvilke forventinger og krav som medlemmene i Nordland Bondelag er opptatte av ved årets jordbruksforhandlinger.

Følgende saker ble bl.a .løftet frem: Tetting av inntektsgap, dra strukturrasjonalisering tilbake,  reversering av utflating av arealtilskuddet, fokus på volum og kvalitet på grovfor og nytt ”Grovforutvalg” i Norges Bondelag,  frakttilskuddet er limet i fordeling og distriktspolitikken og er veldig viktig og må styrkes. Videre øke lønnsomheten i kornproduksjon  som kompenseres med prisnedskriving eller prisuttak i markedet. Redusere arealtilskudd til fordel for virkemidler på produkt, dyretilskudd og distriktstilskudd.  Mer virkemidler til de første enhetene på areal og dyr for å styrke de små og mellomstore bruk.

Ekstern investeringspakke for utbygging mot løsdriftskravet og andre utbygginger.  Styrke den norske landbruksmodellen og finansiere den bedre.  Utfordringer med gås og krav om at det settes fokus på dette.

GSU, Fond med skattefordel samt dreneringstilskudd økes for å gjøre det utløsende for tiltak ble også tatt opp av fylkesleder.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere