Representantskaps møte i Norges Bondelag

Publisert 03.06.2014
  • Tips en venn om denne siden

I forkant av årsmøtet til Norges Bondelag som starter den 4. juni avholdes rep.skap møtet der leder i Nordland Bondelag Bernt Skarstad holder sitt innlegg.

Fylkesleder Bernt Skarstad støttet bruddet med staten i årets forhandlinger og roste styret, tillitsvalgte og administrasjonen for det profesjonelle arbeidet som er gjort i denne forbindelse.

Han utfordret representantskapet til å diskutere veien videre –der arbeid opp mot det politiske miljøet vil måtte prioriteres.

Fylkesleder i Nordland Bondelag Bernt Skarstad på talestolen på repskapmøte.

Fylkesleder i Nordland Bondelag Bernt Skarstad med bilde av hurtigruta i bakgrunnen.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere