Rekrutteringsundersøkelser, elgjakt i Nordland

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Høsten 2012 er det blitt utført undersøkelser innen rekruttering av nye elgjegere i Nordland. Tidligere kurs i regi av Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Statskog er her blitt evaluert samtidig som innspill til fremtidige kurs er samlet inn.

Et av de viktigste målene i undersøkelsen var å finne ut hva som er de største utfordringene for en nybegynner som ønsker å komme seg ut på elgjakt. Gjennom dette kan det, i fremtiden, settes i verk tiltak for bedre rekrutteringen av elgjegere i Nordland, samtidig som dagens elgjaktkurs i regi av NJFF og Statskog heves til et nytt og bedre nivå.

Fra venstre Thomas Bentsen, Johan Bentsen, og med Kaisa helt til høyre.

Dagens elgjaktkurs i regi av NJFF/Statskog ser ut til å fungere bra, og deltakerne er jevnt over svært godt fornøyd med kursene. De største utfordringene oppstår imidlertid i etterkant av kurset, når jegeren skal finne seg et jaktlag for fremtiden. Det er primært vanskeligheter knyttet opp mot å komme seg inn på et etablert jaktlag, samt prisen på selve elgjakta (kjøttpris, avgift) som er den største hindringen for nye elgjegere.

Anskaffelse av godkjent ettersøkshund fremheves som en utfordring for personer som ønsker å starte med elgjakt. 

Bak undersøkelsen står Salten Viltforvaltningsråd (SaV). Det vil si viltforvaltningen i kommunene: Bodø, Saltdal, Fauske, Sørfold, Beiarn, Steigen, Hamarøy, Tysfjord og Gildeskål, samt Statskog og Nordland Jeger- og Fiskeforbund (Nordland JFF). Prosjekt Utmark er sekretariat og har gjennomført undersøkelsen.

Her kan du lese Rapporten "Rekruteringsundersøkelser"

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere