Rekrutteringsundersøkelser, elgjakt i Nordland

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Høsten 2012 er det blitt utført undersøkelser innen rekruttering av nye elgjegere i Nordland. Tidligere kurs i regi av Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Statskog er her blitt evaluert samtidig som innspill til fremtidige kurs er samlet inn.

Et av de viktigste målene i undersøkelsen var å finne ut hva som er de største utfordringene for en nybegynner som ønsker å komme seg ut på elgjakt. Gjennom dette kan det, i fremtiden, settes i verk tiltak for bedre rekrutteringen av elgjegere i Nordland, samtidig som dagens elgjaktkurs i regi av NJFF og Statskog heves til et nytt og bedre nivå.

Fra venstre Thomas Bentsen, Johan Bentsen, og med Kaisa helt til høyre.

Dagens elgjaktkurs i regi av NJFF/Statskog ser ut til å fungere bra, og deltakerne er jevnt over svært godt fornøyd med kursene. De største utfordringene oppstår imidlertid i etterkant av kurset, når jegeren skal finne seg et jaktlag for fremtiden. Det er primært vanskeligheter knyttet opp mot å komme seg inn på et etablert jaktlag, samt prisen på selve elgjakta (kjøttpris, avgift) som er den største hindringen for nye elgjegere.

Anskaffelse av godkjent ettersøkshund fremheves som en utfordring for personer som ønsker å starte med elgjakt. 

Bak undersøkelsen står Salten Viltforvaltningsråd (SaV). Det vil si viltforvaltningen i kommunene: Bodø, Saltdal, Fauske, Sørfold, Beiarn, Steigen, Hamarøy, Tysfjord og Gildeskål, samt Statskog og Nordland Jeger- og Fiskeforbund (Nordland JFF). Prosjekt Utmark er sekretariat og har gjennomført undersøkelsen.

Her kan du lese Rapporten "Rekruteringsundersøkelser"

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere