Rekruttering i landbruket - avhenger av lønnsomhet og kompetanse

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien fra Sp var klar i talen under RULL-seminaret i går. Lønnsomhet og kompetanse er de viktigste faktorene som må på plass for å sikre rekruttering til næringa.

Rundt 70 deltakere var samlet på Honne torsdag for å avslutte RULL-prosjektet (rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket), og diskutere hva vi gjør videre.

Anne Tingelstad Wøien åpnet med å sette fokus på fire faktorer som er viktige for rekruttering til næringa. På topp kommer selvsagt lønnsomhet. Vi må få betalt for produksjon, kvalitet, kulturlandskap og kompetansen vi har, sa hun.

Videre må vi sikre gode rammebetingelser som et velfungerende samvirke, reguleringsordninger og importvern. Volumproduksjonen er det grunnleggende. Dette må ligge i bunnene for all videre spesialisering.

Påvirkning kan vi sjøl være med på å gjøre noe med. Dere har allerede hatt en dag med rådgiverpåvirkning (se egen sak). Dette må dere forsette med. Rådgivere må påvirkes kontinuerlig. Det samme gjelder foreldre, særlig mødre. Vi mødre er opptatt av at ungene våre skal få nok og sunn mat, nok søvn, og mindre tid på pc. Da ønsker vi å vite om det er god oppfølging av ungene våre på evt internat, sa Anne.

Pass dere for den negative vaksinen som fort kan gis ved kjøkkenbordet hvis vi ikke er bevisst på hva den gjør med ungene våre.

Agronomutdanning viktig for lønnsomheten

Men som lærer og medlem av kirke- utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget brenner Anne aller mest for kunnskap, kompetanse og utdanning. Agronomutdanninga er viktig for lønnsomheten og for kvaliteten. Da må det også bli lettere å ta agronomutdanning.

Vi har vært flinke til å putte teori inn i praktiske fag, men dårligere på å putte praktisk læring inn i teoretiske fag. "Learning by doing" har vært og vil bli viktig i utdanninga. Vi trenger en mer fleksibel videregående. Dette blir mer arbeidskrevende for fylkeskommunen som skoleeier, men skal vi lykkes må vi ta denne jobben.

Det er og vil bli et stort behov for agronomer, avluttet Anne Tingelstad Wøien.

 

En mer motiverende skolehverdag

Som et ledd i markedsføringen av naturbruksutdanningen er det laget en kampanje Natopp.no. Her finner vi rollups, film, bilder og postkort som skal ut til 9. og 10.-klassinger. Det er elever fra Valle vgs og Gausdal vgs som er aktører i kampanjen, og disse elevene var også på plass på Honne for å fortelle om arbeidet og om utdanninga. Hovedparolen er "om du trives, er det ikke grenser for hva du kan få til."

 Naturbrukselever fra Valle og Gausdal

 

Populær voksenagronom

Monica Klette fra SnertingdalNettopp fleksibel utdanning var tema for mye av dagen. Monica Klette fra Snertingdal og Roy Hellesjø Mellum fra Rogne er to av de som nå går voksenagronom. Skal du begynne med noe, trenger du fagkompetanse og praksis, sa Monica som sjøl kom fra reiselivsbransjen. Hun hadde, i følge seg sjøl, ikke peiling på landbruk. Nå er hun heltidsbonde med mjølkeproduksjon i Snertingdal. Med mer kunnskap får jeg mer gjennomslag for det jeg mener er viktig for garden og produksjonen. Mine svigerforeldre har nok fått litt mer respekt for meg, tror Monica.

Roy Hellesjø Mellum valgte voksenagrom fordi det var det utdanningstilbudet han som ny i landbruket hadde som var mest fleksibelt og som dermed lettest kunne kombineres med full jobb med mye reising. Her lærer jeg utrolig mye, sa han.

I år er det rundt 60 som går voksenagronomen i Oppland.

 

 

Høyskolekurs i storfe og svineproduksjon

Et annet satsingsområde under RULL er samarbeidet med Høyskolen i Hedmark, Blæstad og henholdsvis Norsvin og GENO om kurs i svineproduksjon og storfe. Norsvinskolen og Storfeskolen har lange tradisjoner. Nytt nå er at de som går der får tilbud om å ta kurset som høyskolestudium med eksamen og få studiepoeng for det.

 Hanne Bergesen og Hans Ulberg, begge fra Sør-Fron har tatt høyskolekurs i svineproduksjon og storfeproduksjon.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere