Rekruttering i landbruket - avhenger av lønnsomhet og kompetanse

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien fra Sp var klar i talen under RULL-seminaret i går. Lønnsomhet og kompetanse er de viktigste faktorene som må på plass for å sikre rekruttering til næringa.

Rundt 70 deltakere var samlet på Honne torsdag for å avslutte RULL-prosjektet (rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket), og diskutere hva vi gjør videre.

Anne Tingelstad Wøien åpnet med å sette fokus på fire faktorer som er viktige for rekruttering til næringa. På topp kommer selvsagt lønnsomhet. Vi må få betalt for produksjon, kvalitet, kulturlandskap og kompetansen vi har, sa hun.

Videre må vi sikre gode rammebetingelser som et velfungerende samvirke, reguleringsordninger og importvern. Volumproduksjonen er det grunnleggende. Dette må ligge i bunnene for all videre spesialisering.

Påvirkning kan vi sjøl være med på å gjøre noe med. Dere har allerede hatt en dag med rådgiverpåvirkning (se egen sak). Dette må dere forsette med. Rådgivere må påvirkes kontinuerlig. Det samme gjelder foreldre, særlig mødre. Vi mødre er opptatt av at ungene våre skal få nok og sunn mat, nok søvn, og mindre tid på pc. Da ønsker vi å vite om det er god oppfølging av ungene våre på evt internat, sa Anne.

Pass dere for den negative vaksinen som fort kan gis ved kjøkkenbordet hvis vi ikke er bevisst på hva den gjør med ungene våre.

Agronomutdanning viktig for lønnsomheten

Men som lærer og medlem av kirke- utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget brenner Anne aller mest for kunnskap, kompetanse og utdanning. Agronomutdanninga er viktig for lønnsomheten og for kvaliteten. Da må det også bli lettere å ta agronomutdanning.

Vi har vært flinke til å putte teori inn i praktiske fag, men dårligere på å putte praktisk læring inn i teoretiske fag. "Learning by doing" har vært og vil bli viktig i utdanninga. Vi trenger en mer fleksibel videregående. Dette blir mer arbeidskrevende for fylkeskommunen som skoleeier, men skal vi lykkes må vi ta denne jobben.

Det er og vil bli et stort behov for agronomer, avluttet Anne Tingelstad Wøien.

 

En mer motiverende skolehverdag

Som et ledd i markedsføringen av naturbruksutdanningen er det laget en kampanje Natopp.no. Her finner vi rollups, film, bilder og postkort som skal ut til 9. og 10.-klassinger. Det er elever fra Valle vgs og Gausdal vgs som er aktører i kampanjen, og disse elevene var også på plass på Honne for å fortelle om arbeidet og om utdanninga. Hovedparolen er "om du trives, er det ikke grenser for hva du kan få til."

 Naturbrukselever fra Valle og Gausdal

 

Populær voksenagronom

Monica Klette fra SnertingdalNettopp fleksibel utdanning var tema for mye av dagen. Monica Klette fra Snertingdal og Roy Hellesjø Mellum fra Rogne er to av de som nå går voksenagronom. Skal du begynne med noe, trenger du fagkompetanse og praksis, sa Monica som sjøl kom fra reiselivsbransjen. Hun hadde, i følge seg sjøl, ikke peiling på landbruk. Nå er hun heltidsbonde med mjølkeproduksjon i Snertingdal. Med mer kunnskap får jeg mer gjennomslag for det jeg mener er viktig for garden og produksjonen. Mine svigerforeldre har nok fått litt mer respekt for meg, tror Monica.

Roy Hellesjø Mellum valgte voksenagrom fordi det var det utdanningstilbudet han som ny i landbruket hadde som var mest fleksibelt og som dermed lettest kunne kombineres med full jobb med mye reising. Her lærer jeg utrolig mye, sa han.

I år er det rundt 60 som går voksenagronomen i Oppland.

 

 

Høyskolekurs i storfe og svineproduksjon

Et annet satsingsområde under RULL er samarbeidet med Høyskolen i Hedmark, Blæstad og henholdsvis Norsvin og GENO om kurs i svineproduksjon og storfe. Norsvinskolen og Storfeskolen har lange tradisjoner. Nytt nå er at de som går der får tilbud om å ta kurset som høyskolestudium med eksamen og få studiepoeng for det.

 Hanne Bergesen og Hans Ulberg, begge fra Sør-Fron har tatt høyskolekurs i svineproduksjon og storfeproduksjon.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere