Regjeringa tar ikke ansvar for å øke norsk matproduksjon

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Landbrukets organisasjoner har brutt jordbruksforhandlingene og avvist regjeringas tilbud. – Norges Bondelag kan ikke ta ansvar for en jordbruksavtale som ikke tar Stortingets vedtak om økt matproduksjon på alvor, understreker Bernt Skarstad, fylkesleder i Nordland Bondelag.

 Vårt krav var et godt grunnlag for å oppfylle Stortingets vedtak – staten har i sitt tilbud ikke tatt dette målet på alvor. Tilbudet gir derfor ikke grunnlag for å gå inn i forhandlinger, påpeker Skarstad.

Stortinget har slått fast at norsk matproduksjon skal økes, og at inntekt er det viktigste virkemidlet for å nå de landbrukspolitiske målene om å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten og sikre rekruttering til yrket. Staten har tilbudt knapt 13.000 kroner per årsverk mens andre grupper får over 17.000 kroner.

-Både regjeringa og vi er enige om at inntekt er avgjørende. Da kan vi ikke forhandle på et tilbud som svekker inntektsutviklingen i forhold til andre grupper.

-Nå handler ikke jordbruksoppgjøret bare om inntekt. Det handler om å sikre et landbruk over hele landet, produksjon av trygg mat til forbrukeren og om å sikre 2500 bruk i Nordland og nærmere 10.000 arbeidsplasser innen landbruk, næringsmiddelindustri og annet næringsliv i Nordland som er avhengige av et aktivt landbruk! Dette ansvaret har ikke regjeringa fulgt opp i sitt tilbud, sier Skarstad.

Ved dette bruddet har Nordland Bondelag/Norges Bondelag planlagt aksjoner i tre faser.

-Regjeringa har selv bidratt til å bygge opp forventningene blant bønder over hele landet ved å si at jordbruksoppgjøret skulle konkretisere landbruksmeldinga med offensive tiltak. Da kan det ikke komme overraskende at vi bryter årets forhandlinger på et lavt og defensivt tilbud. Årets jordbruksoppgjør handler om å sikre forbrukeren trygg mat også framtida, avslutter Bernt Skarstad.

For ytterligere kommentarer:

Bernt Skarstad, fylkesleder i Nordland Bondelag, telefon 41 64 64 73

Kåre Holand, nestleder i Nordland Bondelag, telefon 91 16 84 38

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere