Regionmøter Nordland Bondelag

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Tradisjonen tro arrangeres det våren 2012 regionmøter i Nordland. Møtene i Mosjøen og Bodø er allerede holdt og 20. februar er det regionmøte på Stokmarknes. Det er god påmelding til disse regionmøtene i år – til sammen nærmere 80 av våre positive og engasjerte tillitsvalgte i lokallagene deltar.

I år prioriteres Storingsmeldinga, innspill til jordbruksforhandlingene og Arktisk landbruk. Fylkesstyrets medlemmer presenterer stoffet og det legges opp til diskusjoner i plenum.

Videre er årets regionmøter utvidet med organisasjonskurs for tillitsvalgte. Temaene beslutningsorganer, organisering, oppbygging og praktisk arbeid i lokallagene gjennomgås. Videre tas det opp kommunikasjon, mediehåndtering og verving. Det kombineres presentasjon, gruppearbeid og plenumsdrøftinger – dette for å sikre deltakelse og drøftinger som en del av opplegget. Dette har vist seg å fungere svært godt!

Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært svært positive – Nordland Bondelag vil fremover gjennomføre regionmøtene basert på samme metodikk.

Bildet under:
Representanter fra Fauske og Sørfold Bondelag i diskusjoner om verving på regionmøtet i Bodø.

 

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere