Regionmøter Nordland Bondelag

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Tradisjonen tro arrangeres det våren 2012 regionmøter i Nordland. Møtene i Mosjøen og Bodø er allerede holdt og 20. februar er det regionmøte på Stokmarknes. Det er god påmelding til disse regionmøtene i år – til sammen nærmere 80 av våre positive og engasjerte tillitsvalgte i lokallagene deltar.

I år prioriteres Storingsmeldinga, innspill til jordbruksforhandlingene og Arktisk landbruk. Fylkesstyrets medlemmer presenterer stoffet og det legges opp til diskusjoner i plenum.

Videre er årets regionmøter utvidet med organisasjonskurs for tillitsvalgte. Temaene beslutningsorganer, organisering, oppbygging og praktisk arbeid i lokallagene gjennomgås. Videre tas det opp kommunikasjon, mediehåndtering og verving. Det kombineres presentasjon, gruppearbeid og plenumsdrøftinger – dette for å sikre deltakelse og drøftinger som en del av opplegget. Dette har vist seg å fungere svært godt!

Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært svært positive – Nordland Bondelag vil fremover gjennomføre regionmøtene basert på samme metodikk.

Bildet under:
Representanter fra Fauske og Sørfold Bondelag i diskusjoner om verving på regionmøtet i Bodø.

 

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere