Regional plan for klima og energi i Oppland

Av Tåle Willerud,
  • Tips en venn om denne siden

Oppland Fylkeskommune arbeider i disse dager med en revisjon av regional plan for klima og energi. Landbruket er viktige i klima arbeidet og Oppland Bondelag ønsker å være med på arbeidet.

I forbindelse med utarbeidelsen av planprogrammet for ny regional plan for klima og energi tok Oppland Bondelag imot Christen Ness og Ola Idar Løkken fra Oppland Fylkeskommune på sitt styremøte 09.februar. Landbruket er et viktig område innenfor klima arbeidet i oppland og Bondelaget ønsket derfor å ha fylkeskommunen med på et møte for å få mer innspill på hva de tenkte om arbeidet.

 Det er mange områder som spiller inn i det totale klimaregnskapet for Oppland, men landbruk (35 %) og transport (50 %) er tillagt de største utslippene. I denne sammenhengen er det klart at landbruket vil få utfordringer på å bedre sine utslipp av klimagasser, men hvis disse utfordringene løses vil landbruket også kunne bli en nøkkel til å finne en løsning. Av de områdene som så langt har pekt seg ut som områder det ønskes å se på innenfor landbruket er:

-          Biogass fra husdyrgjødsel

-          Bedre gjødselutnyttelse

-          Karbonbinding

-          Redusert bruk av fossile brensler

-          Energiproduksjon

Det må likevel presiseres at landbruket ikke er det eneste problemet. Alle sektorer må gå inn i seg selv og se hvor de kan finne løsninger. En annen sektor som er nevnt i planprogrammet utenom landbruk og transport er avfallshåndtering. Denne sektoren har gjort mye, men det kan fortsatt være en del å hente, kanskje spesielt på forbrukersida der det kastes mye som ofte kan være fullt brukbart.

Oppland Bondelag har gitt et høringssvar på planprogrammet der vi har gitt innspill på hvor landbruket kan bidra innenfor klimaarbeidet og hvor det trengs mer forskning for å finne bedre metoder. Selv om landbruket blir tillagt en stor del av klimagassutslippene må det også regnes inn at landbruket binder store mengder CO2 i sin produksjon. Bondelaget ønsker at vi får praktiske løsninger som er mulige å gjennomføre. Oppland Bondelag har også bedt om å få plass i ei evt prosjektgruppe i dette arbeidet.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere