Prosjekt - bærekraftige jervebestander i Nordland

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Prosjekt Utmark har søkt midler til gjennomføring av et treårig prosjekt, der målet er å styrke/effektivisere dagens lisensjakt på jerv i Nordland.

Prosjektet ønsker å bidra til at flere jegere kan drive en effektiv jakt, slik at fremtidens kvoter på skadevoldende jerv kan tas ut gjennom ordinær lisensjakt.
Personer med interesse/innspill til prosjektet kan kontakte:
Prosjektleder Vidar Johan Bentsen.
Tlf: 75 50 60 68/ 95 92 06 56
E-post: prosjekt.utmark@bondelaget.no

Du kan lese alt om prosjektet HER

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere